JÍDLO, PITÍ A VÝŽIVA

Extrémní závod, jako jsou Míle, vyžaduje extrémně kvalitní stravování v podobě dokonale připraveného nutričního programu dávkujícího přesné dávky bílkovin, sacharidů, tuků a rychlých cukrů. To vše zapíjené výživovými, iontovými a energetickými nápoji ...

To je teorie, realita na Mílích je úplně jiná. 

JÍDLO

Při plánování jídla musí závodník počítat s několika faktory, které nejsou na první pohled patrné: 1) závodník se stravuje sám, tím co si veze s sebou - což je velmi omezené množství potravin z hlediska objemu a hmotnosti, 2) závodník si nakupuje potraviny v obchodech podél trasy, což jsou většinou skromně vybavené vietnamské prodejny nebo pumpy s velmi omezeným sortimentem potravin, 3) Závodník jí, když potká hospodu, kde není čas si jídlo moc vybírat a tak vezme, co je k dispozici.

Zkušenost většiny závodníků praví, že tělo si řekne, co potřebuje. Zní to tedy poněkud neprofesionálně, ale naše rada zní: naslouchejte tělu a jezte, na co má chuť.

PITÍ

Tekutin není nikdy dost. Toto je druhá rada z oblasti stravování při závodě. Vybavte se dostatečným množstvím bidonů nebo vakem na tekutiny. I když trasa vede krajinou, kde vždy najdete stavení //a můžete si zde//, kde si můžete doplnit vodu, jsou situace, kdy vás tato jistota může nechat na holičkách. Jako příklad můžeme uvést: extrémní teplo, noc, pracovní den, kdy chlupáři nejsou na chalupě, víkend nebo státní svátek, kdy je všechno zavřené.

VÝŽIVOVÉ DOPLŇKY

Není závodníka na Mílích, který by nevyrážel na trasu zásoben energetickými tyčkami, ionťákem, gely a dalšími doplňky. Ty většinou během prvních dnů spotřebuje a v dalších dnech je odkázán na to, co sežene po cestě - tedy nic. Třetí rada zní: nespoléhejte na speciální výživové doplňky, ale spoléhejte na běžně dostupné potraviny.