registrace 2024

reGIstrace začne za:


termín registrace 

1. 1. 2024 
00:00 hod


Startovné

9.000 Kč
(370 EUR)


kapacita závodu

150 severní trasa, 
150 jižní trasa 

Účastníci a dobrovolníci předchozího ročníku mají přednostní právo registrace do ročníku následujícího.
Pro ročník 2024 tohoto využilo přesně 136 lidí (96 pro severní a 40 pro jížní trasu).

Pro online registraci tak bude k dispozici 204 startovních míst (74 severní a 130 jižní trasa). Již při registraci bereme učité procento závodníků navíc vzhledem k následným odhlášením.

Registrační formulář zobrazíte stisknutím tlačítka níže.

Po stisknutí tlačítka se vám zobrazí odpočet času do spuštění registrace.
Po doběhnutí odpočtu se automaticky zobrazí formulář, stačí začít vyplňovat.
= čekejte na stránce s odpočtem, ne zde =

Po odeslání formuláře se zobrazí potvrzovací stránka, na které bude i pořadí vaší registrace.
Nedostanete žádný potvrzovací email!


průběh registrace

Rozhodující pro přijetí účastníka do závodu bude pořadí přijetí správně vyplněné registrace prostřednictvím přihlašovacího formuláře viz níže na této stránce.

Formulář musí být vyplněný správně a kompletně, nelze psát jen zkratky a následně žádat o doplnění či opravu údajů apod. 

Po vyplnění formuláře se zobrazí potvrzovací obrazovka se sumářem vyplněných údajů, pořadovým číslem registrace a odkazem na kompletní seznam přihlášených.

Není dovoleno přihlášení jednoho závodníka vícekrát. Každý závodník má možnost provést registraci pouze jednou. Objeví-li se mezi registrovanými jméno některého ze závodníků vícekrát bude automaticky vyřazen z registrace.

Přednostní právo registrace mají účastníci a dobrovolníci předchozího ročníku. Přednostní registrace probíhá během Afterparty po předchozím ročníku. 

Absolutní vitěz jakéhokoli ročníku se může přihlásit i mimo pořadí, nejpozději však měsíc před startem.

Volba trasy

V rámci formuláře budete mít možnost volby „preferované trasy“. 

  • Přihlášky budeme brát popořadě, jak se zapsaly do seznamu přihlášených a budeme zohledňovat vybranou trasu
  • Pokud se jedna z tras zaplní, budeme kontaktovat další přihlášené v pořadí s nabídkou absolvování druhé trasy
  • Pokud odmítnou, uvolní se místo dalšímu v pořadí "pod čarou".
  • Trasu nelze dodatečně měnit, přihláška je v tomto závazná!

V případě technických problémů, kdyby nebylo možné vyhodnotit pořadí registrací, si pořadatel vyhrazuje právo na anulování procesu a vyhlášení nového termínu registrace.

Platba startovného

Platba se provádí prostřednictvím bankovního převodu, pokyny k platbě dostanou úspěšně registrovaní během 1. až 2. ledna na v přihlášce uvedený email.

Registraci není možné převádět na jinou osobu, nebo další ročník apod.
Platba startovného musí proběhnout nejdéle do 5. ledna 2024. V případě, že se tak nestane nabídneme místo dalšímu zájemci v pořadí.

Storno poplatky

Pro případ odhlášení ze strany závodníka jsou:

  • do 31. 3. – 15 % z celkového startovného
  • do 30. 4. – 30 % z celkového startovného
  • do 31. 5. – 50 % z celkového startovného
  • do 15. 6. – 70 % z celkového startovného
  • od 16. 6. – 100 % z celkového startovného

V případě, že by se závod nemohl uskutečnit například z důvodu vládního nařízení či jiného nepředvídatelného vnějšího vlivu, bude nabídnuto náhradní řešení (nový termín závodu, přesun registrace na další ročník apod.).