Trasa

SEVERNÍ TRASA                 JIŽNÍ TRASA 

Trasy závodu nejsou veřejné, jelikož vedou přes chráněná území, Národní parky apod. Ne vždy se jedná o cestu vhodnou či povolenou pro jízdu na kole nebo koloběžce, nicméně pro samotný závod máme na tato území povolení od příslušných úřadů.

S ohledem na to vás prosíme o respektování a dodržování všech nařízení či vyhlášek na daných územích, jako i používání selského rozumu, základní slušnosti a respektu ke krajině, jejím obyvatelům i ostatním návštěvníkům.

severní trasa

Tradiční trasa závodu, která vede z nejzápadnějšího bodu v Česku, podél severní hranice Česka a slovenským vnitrozemím do obce Nová Sedlica. Délka trasy cca 1.600 km a převýšení kolem 40.000 m. Směr se každoročně mění, sudé roky se jede z východu na západ a v liché naopak.

Na trase jsou běžně 3 záchytné body (CP)

  • v Jizerských horách na úrovni obce Raspenava
  • v Jeseníkách u Františkova (cca polovina závodu)
  • na břehu řeky Váh poblíž Trenčína

JIŽNÍ trasa

Nová trasa závodu, která vede z Nové Sedlice slovenským vnitrozemím, podél jižní hranice Česka a do obce Třebeň u Chebu. Délka trasy cca 1.600 km převýšení cca 40 000 m. Směr se každoročně mění, sudé roky se jede z východu na západ a v liché naopak.

Na trase jsou běžně 3 záchytné body (CP)

  • na Šumavě poblíž obce Svéraz
  • Jevišovka u Mikulova (cca polovina závodu)
  • na břehu řeky Váh poblíž Trenčína

PŘIHLÁŠENÍ

omezená kapacita závodu

O účast v závodě je tradičně velký zájem, přičemž počet účastníků je přísně limitován počtem 150 na každé trase z důvodu zachování filosofie závodu a možnosti "být na trase sám". Registrace se spouští vždy o silvetsrovské půlnoci.