registrace

reGIstrace začne za:


termín registrace 

1. 1. 2022
 00:00 hod


Startovné

8.000 Kč
(320 EUR)


kapacita závodu

150 severní trasa, 
150 jižní trasa 

Registrační formulář zobrazíte stisknutím tlačítka níže.
Odkaz bude aktivní od 1. ledna v čase 00:00.


průběh registrace

Rozhodující pro přijetí účastníka do závodu bude pořadí přijetí správně vyplněné registrace prostřednictvím přihlašovacího formuláře viz níže na této stránce.

Formulář musí být vyplněný správně a kompletně, nelze psát jen zkratky a následně žádat o doplnění či opravu údajů apod. 

Přednostní právo registrace mají účastníci a dobrovolníci předchozího ročníku. Přednostní registrace probíhá během Afterparty po předchozím ročníku. 

Absolutní vitěz jakéhokoli ročníku se může přihlásit i mimo pořadí, nejpozději však měsíc před startem.

Volba trasy

V rámci formuláře budete mít možnost volby „preferované trasy“. 

  • Přihlášky budeme brát popořadě, jak se zapsaly do seznamu přihlášených a budeme zohledňovat vybranou trasu
  • Pokud se jedna z tras zaplní, budeme kontaktovat další přihlášené v pořadi s nabídkou absolvování druhé trasy
  • Pokud odmítnou, uvolní se místo dalšímu v pořadí "pod čarou".
  • Trasu nelze dodatečně měnit, přihláška je v tomto závazná!

Platba startovného

Platba se provádí prostřednictvím bankovního převodu, pokyny k platbě dostanou úspěšně registrovaní během 1. ledna na v přihlášce uvedený email.

Registraci není možné převádět na jinou osobu, nebo další ročník apod.

Storno poplatky

Pro případ odhlášení ze strany závodníka jsou:

  • do 31. 3. – 10 % z celkového startovného
  • do 30. 4. – 20 % z celkového startovného
  • do 31. 5. – 40 % z celkového startovného
  • do 15. 6. – 60 % z celkového startovného
  • od 16. 6. – 100 % z celkového startovného

V případě, že by se závod nemohl uskutečnit například z důvodu vládního nařízení či jiného nepředvídatelného vnějšího vlivu, bude nabídnuto náhradní řešení (nový termín závodu, přesun registrace na další ročník apod.).