registrace

reGIstrace začne za:


termín registrace 

1. 1. 2021
 00:00 hod


Startovné

8.000 Kč
(320 EUR)


kapacita závodu

150 severní trasa, 
150 jižní trasa 

kapacita závodu je naplněna!


průběh registrace

Rozhodující pro přijetí účastníka do závodu bude pořadí přijetí správně vyplněné registrace prostřednictvím přihlašovacího formuláře viz níže na této stránce.

Formulář musí být vyplněný správně a kompletně, nelze psát jen zkratky a následně žádat o doplnění či opravu údajů apod. 

Přednostní právo registrace mají účastníci a dobrovolníci předchozího ročníku. Přednostní registrace probíhá během Afterparty po předchozím ročníku. 

Absolutní vitěz jakéhokoli ročníku se může přihlásit i mimo pořadí, nejpozději však měsíc před startem.

Volba trasy

V rámci formuláře budete mít možnost volby „preferované trasy“. 

  • Přihlášky budeme brát popořadě, jak se zapsaly do seznamu přihlášených a budeme zohledňovat vybranou trasu
  • Pokud se jedna z tras zaplní, budeme kontaktovat další přihlášené v pořadi s nabídkou absolvování druhé trasy
  • Pokud odmítnou, uvolní se místo dalšímu v pořadí "pod čarou".
  • Trasu nelze dodatečně měnit, přihláška je v tomto závazná!

Platba startovného

Platba se provádí prostřednictvím bankovního převodu, pokyny k platbě dostanou úspěšně registrovaní během 1. ledna na v přihlášce uvedený email.

Registraci není možné převádět na jinou osobu, nebo další ročník apod.

Storno poplatky

Pro případ odhlášení ze strany závodníka jsou:

  • do 31. 3. – 10 % z celkového startovného
  • do 30. 4. – 20 % z celkového startovného
  • do 31. 5. – 40 % z celkového startovného
  • do 15. 6. – 60 % z celkového startovného
  • od 16. 6. – 100 % z celkového startovného

V případě, že by se závod nemohl uskutečnit například z důvodu vládního nařízení či jiného nepředvídatelného vnějšího vlivu, bude nabídnuto náhradní řešení (nový termín závodu, přesun registrace na další ročník apod.).

Registrační formulář zobrazíte stisknutím tlačítka níže.
Odkaz bude aktivní od 1. ledna v čase 00:00.