jižní trasa

Nová jižní trasa začíná stejně jako severní trasa v Hranicích u Aše vede podél hranic s Německem přes národní park Šumava, CHKO Třeboňsko, národní park Podyjí, Pálavu, Bílé Karpaty, Šťiavnické vrchy, Sloveské rudohorie, národní park Slovenský kras, Vihorlatské vrchy, Bukovské vrchy, národní park Poloniny až do nejvýchodnější vesnice Slovenska obce Nová Sedlica.

Jižní trasa nabízí spoustu přírodních a kulturních zajímavostí. Prochází krásnými historickými městy jako Mikulov, Bánská Štiavnica a další....

Česká republika

chráněné krajiné oblasti

třeboňsko

Krajina protkaná rybníky, průzračnými tůněmi, lužními lesy, rašeliništi, meandrujícími řekami, loukami a pastvinami. 

Více informací >

pálava

Vinice lemující svahy v celé oblasti uprostřed prastaré krajiny Jižní Moravy s nádhernými památkami.

Více informací >

bílé karpaty

Tisíce hektarů jedinečných květnatých luk s roztroušenými dřevinami, představující dnes typický krajinný ráz.

Více informací >

národní parky

šumava

Hlavním prvkem místní krajiny jsou jedinečná biologická společenstva. Mimo horský smrčin a pralesních porostů zde nalezneme slatě, rašeliniště a karová jezera.

Více informací >

podyjí

Říční údolí v bohatě zalesněné krajině vám učaruje. Srázné masivní stěny versus pohodové meandry řeky, nivní louky podél ní versus prosluněné rozsáhlé lesostepy.

Více informací >

slovensko

chráněné krajiné oblasti

ponitrie

Bukové lesy v okolí Vtáčníku (nejvyšší hory jižní trasy) jsou velmi rozlehlé a místy nabízí úseky, které představují až bájný les.

Více informací >

Štiavnické vrchy

Nekonečné kopečky, které se táhnou celým územím této oblasti. Krásné historické centrum Bánské Štiavnice zapsané v UNESCO.

Více informací >

vihorlat

Nekonečné koberce bukových lesů. Nejvyšším vrcholem přes padesát kilometrů dlouhého hřebene je Vihorlat s výškou 1076 metrů nad mořem

Více informací >

národní parky

slovenský kras

Jedná se o největší a nejtypičtější krasové území ve střední Evropě.  Soustava náhorních planin oddělených hlubokými údolími a a velkmým množstvím propastí a jeskyň. 

Více informací >

poloniny

Název dostal národní park podle polonin, travnatých ploch na hřebenech východních Karpat nad pásmem lesů – zespodu jsou poloniny ohraničeny lesem, nikoli křovinatým pásmem.

Více informací >