Trasa a povinné body

Závodníci severní trasy obdrželi mailem trasu závodu a chodci povinné body, které musí projít. 

Závodníci na jižní trase dostanou trasu i body až v neděli před startem závodu.

Pokyny a poučení k trase:

Trasa závodu je závazná a povinná. Stejně tak je povinnost zaznamenávat a v cíli odevzdat projetou trasu. Nicméně, neřiďte se navigací bezhlavě! Trasa vychází z předchozích let a neprojíždí se před závodem jako celek, čili nelze vyloučit drobné změny v cestách díky těžbě, počasí, přesun ohradníků na pastvinách apod. Stejně tak se může třeba v hustém lese, mezi skalami nebo v místech se špatným signálem pozice pomaleji načítat (respektive nemusí být přesný záznam).
Trasa je vždy dělaná logicky po cestách či pěšinách, nikdy by vás neměla vést mimo cesty, roštím, volným terénem apod. Pokud si nejste jistí, volte „logickou cestu“. Pokud narazíte na úsek, který je opravdu neschůdný, informujte o tomto neprodleně pořadatele a my podle potřeby budeme informovat další závodníky za vámi. Ačkoli i některé málo používané stezky mohou být zarostlé a na první pohled neschůdné.
Na trase samozřejmě může být spousta přírodních či umělých překážek, buďte proto obezřetní především ve sjezdech. Závod se jede za běžného provozu jak chodců na turisticky exponovaných místech, tak na silnicích a veřejných komunikacích, proto respektujte své okolí - účast v závodě vám nevymezuje žádnou přednost!

Pro jistotu připomínáme, že v cíli musí každý závodník odevzdat kompletní záznam projeté trasy. Záleží jen na vás, jaké k tomu použijete zařízení (navigace, telefon, hodinky), ale trasa musí být kompletní a musí obsahovat kromě záznamu polohy i záznam o čase (časovou značku) pro kontrolu dodržení pravidel a zákazů.

Především v CHKO (Chráněná krajinná oblast)  a NP (Národní park) musíte respektovat jejich vyhlášky a zákony. Ale to platí i pro pobyt v lese, na soukromích pozemcích, v obcích, na silnicích - prostě všude :-)
Naše povolení a výjimky jsou vyjednány pouze ve smyslu možnosti pořádání závodu a umožnění jízdy na kole na jejich území a pouze po trase závodu. Veškeré další nařízení a omezení je potřeba plně dodržovat a respektovat! 

Proto vás o respektování pravidel a slušného chování důrazně žádáme. Dobrá „pověst“ Mílí nám usnadňuje žádosti v dalších letech a tím i možnost pořádat každý další ročník…

Níže přinášíme několik konkrétních výňatků z předpisů a odkazy na návštěvní řády Národních parků

NP Podyjí
NP Šumava
NP České Švýcarsko
Krkonošský NP
NP Veľká Fatra
NP Nízké Tatry
NP Slovenský raj
NP Poloniny

Obecně pak platí, že v lesích (nejen na územích CHKO, NP) je zakázáno stanovat a rozdělávat ohně, odhazovat odpadky a vůbec znečišťovat okolí. Nesmí se přibližovat k lesní technice na méně než 50 m. Pokud na trase narazíte na těžbu a tím komplikovaný či nemožný průjezd po trase, vyhledejte prosím nejbližší možnou objížďku a informujte pořadatele.

Na Slovensku platí v některých oblastech zákaz nočního pohybu a pobytu v horách kvůli medvědům. Tzn. už hodinu před setměním až do hodiny po rozednění se nesmíte v těchto oblastech pohybovat ani vyskytovat.
Vzhledem ke své bezpečnosti a v minulosti k častým setkáním účastníků s medvědy toto riziko nepodceňujte! Možná jste četli, že v nedávné době došlo dokonce k smrtelnému poranění člověka medvědem. Byť jsou setkání a napadení medvědem spíše výjimečná, neradno toto zvíře podceňovat! Zmíněná zakázaná území nejsou jediná místa, kde lze medvěda potkat, proto obecně platí, abyste k noclehu vyhledávali bezpečná místa v obcích (přístřešky, fotbalové areály, tábořiště, atd.). A pozor, byť je medvěd aktivnější v noci (nejvíc pak ráno) setkání samozřejmě hrozí i ve dne!

Medvědích omezení na trase je celkem:

Severní trasa - 10 omezení, konkrétně na území CHKO Strážovské vrchy, NP Veľká Fatra, NP Nízké Tatry + okolí vodní nádrže Čierny Váh, Kozí kameň (nově), NP Slovenský raj, NPR Červené skaly (Poráč–Slovinky), NPR Sivec, Vozárska a Vysoký vrch (Ružín – chata Na Hrešnej) a NP Poloniny. 

Jižní trasa - 19 omezení, konkrétně na území Povážský Inovec, CHKO Ponitrie, Šťiavnické vrchy, Poľana, Veporské vrchy, Slovenský kras, Vihorlatské vrchy

V Česku jsou pak dvě omezení - v Krkonoších je krátký úsek, kde je zakázáno jet na kole (jedná se o první zónu KRNAP) a v Jeseníkách je zakázáno jet na kole po hrázi vodní nádrže Dlouhé stráně). V obou těchto úsecích je nutno vést kolo!

Přírodní vlivy - nepodceňujte přírodu! Jak jsme se mohli přesvědčit v posledních dnech, i letní bouřka umí být velmi nebezpečná, proto prosím zbytečně neriskujte. Pokud by došlo vlivem počasí k nějakému zásadnímu omezení na trase (vichřice, povodeň, požár apod.), vyhrazuje si pořadatel možnost změnit trasu, nebo dočasně zastavit či omezit závod. Vždy ale jen tak, jak nezbytně vyžaduje situace. V takovém případě nelze vynucovat úpravu či změnu výsledků.