-7. DEN - 25. 6. 2022

medvědi!

S velkým respektem sledujeme dlouhodobý vývoj situace se stále se zvětšující populací medvěda hnědého na Slovensku. Nenechává nás to v klidu, stejně jako asi většinu z vás, soudě dle některých reakcí a dotazů.  Věřte, že Míle jsou pro nás neméně náročné jako pro vás, ačkoli mnohem víc psychicky, než fyzicky a definitivní úleva přichází až s posledním závodníkem v cíli.
A proto, že chceme maximálně eliminovat rizika spojená právě se setkáním s medvědem, rozhodli jsme se k radikálnímu kroku ve věci omezení pohybu a pobytu ve slovenských horách. Zatímco dosud byla tato území přesně definována a více méně kopírovala hranice Národních parků a CHKO,  nyní toto pravidlo výrazně rozšíříme. Vám to možná malinko zkomplikuje plánování a bude potřeba ještě důsledněji volit strategii na přechod Slovenska. 

Proto platí, že na území od chaty Hrešná (poblíž Košic) po CP1 u Trenčína je v čase 21:00 až 06:00 ZÁKAZ POHYBU A POBYTU MIMO OBYDLENÁ ÚZEMÍ! To znamená, že musíte nocovat vždy v rámci měst, obcí či větších osad, popřípadě lze využít horské chaty apod. Jde o to, že na těchto místech obvykle snáz najdete bezpečný úkryt v podobě fotbalového hřiště, zastávky, dvora místní hospody atd. a stejně tak se snáz reaguje na situaci, kdy medvěd přijde i tam. V lese je to teritorium medvěda a schováte se před ním přece jen složitěji… Místa kde smíte nocovat nebudeme nijak blíže specifikovat, je to na vašem uvážení, ale budeme kontolovat z pozice trackerů a následně z GPX trasy kde jste spali a zda toto území je prokazatelně „obydlené“, tzn. jsou tam domy či jiné objekty.

Co se týká penalizací, tak ty budou přísné. Za překročení času 21:00 budeme udělovat čtyřnásobek překročeného času za každých započatých 10 min, tzn. pokud překročíte tento čas o 20 min (přijedete do obce ve 21:19), dostanete penalizaci 80 minut. Při překročení o více než 1 hodinu pak je penalizace 12 hodin, při opakovaném překročení diskvalifikace!

Začátek a konec tohoto území budete mít označený v navigaci jako tzv. „Traťový bod/track point“. Na každé trase bude krátký úsek s vyjímkou, na severní okolí Spišské nové vsi, na jižní pak před vjezdem do Strážovských vrchů. I tato msta budou označena v navigaci.

Samozřejmě ani toto není samospásné, setkání s medvědem je obvykle ve dne, ale přece jen ve dne člověk v rámci možností vidí a má šanci na situaci nějak reagovat, v noci je výhoda medvěda, který má schopnost vidět a orientovat se v prostoru nesporná! A překvapit ho či do něj narazit fakt nechceš!!!

Na druhou stranu snad není žádoucí vyvolávat paniku. Stále je násobně víc zranění například při setkání s bezohledným řidičem či jiným „blbcem“, nebo po vlastní hlouposti při pádu apod., ale medvěd jakési riziko přináší a je potřeba s ním počítat. 

Takže DŮRAZNĚ ŽÁDÁME o maximální opatrnost a obezřetnost a při setkání s touto šelmou hlavně zachovejte chladnou hlavu. Medvěd vás nechce primárně zranit, člověk pro něj není kořist, pouze se brání pocitu ohrožení… Takže pokud my budeme respektovat jeho, sand bude respektovat on nás… A přímé setkání mílaře s medvědem je naprosto ojedinělé a věříme, že to tak zůstane o nadále…

Situaci jsme konzultovali i přímo se strážci Národních parků a ti tvrdí, že pokud se člověk chová s respektem, není čeho se obávat. Navíc nejčastější kontakt s medvědem je během jara, kdy migrují a hledají si útočiště a navíc mají mladé. Červenec je prý relativně bezpečný měsíc :-) Každopádně doporučení zní ani v obydlených oblastech nespat v blízkosti kontejnerů a jiných zdrojů potravy, protože by vás medvěd mohl považovat na konkurenci v hledání potravy a to by se mu nelíbilo :-)