Navigační ninja

Ve druhé části se budu zabývat detailnějším vysvětlením některých funkcí zařízení a jeho omezení. Vysvětlím výhody a úskalí editace tras, jak trasy plánovat, a některé z mnoha způsobů, jak získat vlastní mapové podklady zdarma.

U vysvětlování některých pojmů budu kromě českých termínů v závorce používat i termíny anglické. Jednak proto, že některé termíny nejsou do češtiny zcela korektně přeloženy, a také proto, že pokud si budete další detailnější informace dohledávat na internetu, textového materiálu v angličtině je samozřejmě mnohem víc a hodí se anglické termíny znát.

 

Tento písemný soubor zkušeností si neklade za cíl být souhrnným návodem k zařízení Garmin eTrex nebo dodávaného softwaru. Plný návod existuje od výrobce - není sice dodáván se zařízením, ale je možné jej stáhnout z webu výrobce ve formátu pdf, software má případně funkci “help”. Toto je pouze výtah pro konkrétní účel použití rozšířený o uživatelské zkušenosti.
U tohoto návodu předpokládám základní znalost obsluhy zařízení a schopnost pohybovat se v jeho menu, což jsou operace popsané i v základním návodu dodaném se zařízením.

Software od Garminu

Basecamp

BaseCamp je software, který Garmin dodává ke svým zařízením zdarma a je ke stažení na webu Garminu. Jak jeho název napovídá, je určen k plánování navigovaných akcí. V zásadě přes něj můžete provádět veškeré operace, které potřebujete s navigací dělat na počítači.

V mapě si můžete naplánovat trasu, trasu můžete nahrát do navigace, můžete své trasy a mapy v navigaci spravovat. Jeho vhodnost k plánování tras je závislá na mapovém podkladu, který máte nainstalován, přičemž topografická mapa Evropy, kterou dostáváte s přístrojem má několik výrazných omezení, což se dá ale řešit. BaseCamp potřebujete ke správě map Birdseye (viz dále Mapy), respektive je to asi jediný software, který to umí.
Naprosto zásadní výhoda BaseCampu je, že hlídá kompatibilitu tras a map s přístrojem, a nekompatibilní trasu vám nedovolí do navigace nahrát. S BaseCampem nepotřebujete řešit umístění souborů v navigaci a další podružnosti, řeší je za vás. Pro méně zkušené uživatele PC je to ideální nástroj téměř eliminující uživatelskou chybu v přesunu naplánované akce do navigace.

 

Garmin Express

Utilita, která hlídá, aby váš software v navigaci byl aktuální, a aktualizuje taky mapy, u kterých máte na aktualizaci nárok.

 

MapInstall

Nástroj pro instalaci map z BaseCampu do navigace. Umožňuje také vybrat pouze některé úseky map, které budete pro navigaci potřebovat, pokud máte důvod netahat do navigace mapu celou.

Trasy - tvorba, úpravy, kompatibilita

Track vs. route

Hned zkraje se musíme vypořádat s terminologií, která je díky českému překladu návodů a i menu přístrojů lehce zmatečná. S přístrojem v češtině nenarazíte na jiný termín, než trasa, ve skutečnosti má Garmin termíny dva - track a route. Jednoslovný rozlišující překlad obou termínů mě nenapadá, jinak by to mohlo vypadat asi takto: Track je řetězec bodů (trackpointů) dostatečně hustých na to, aby tvořily definovanou a neměnnou trasu. Záznam trasy v navigaci je také track. Kdekoliv v následném textu hovořím o trase, mluvím o tracku. Mílařská závodní trasa, kterou dostanete před startem, je také track.
Route je oproti tracku vágněji definovaná navigační trasa z A do B, která se skládá ze startu, cíle, a případně signifikantních bodů na trase, kudy chcete nebo musíte jet. Přesnou trasu mezi body musí určit přístroj na základě vektorové mapy (viz dále), a tedy není celá trasa přesně definována, protože její vedení záleží kromě dat z route trasy i na mapovém podkladu a nastavení přístroje. Na kole v reálu route použijete když zabloudíte bez navigace, a pak navigaci nebo třeba telefon vytáhnete, určíte cíl a necháte přístroj spočítat trasu. Takovou route trasu si nepotřebujete ukládat na později, a určitě ji nechcete používat, když si trasu plánujete dopředu doma u PC. V BaseCampu se route někde nazývá cesta, a pokud tvoříte trasu vyhledáváním přes BaseCamp, ten jako první vytvoří route. Pokud v Basecampu máte odlišné nastavení vyhledávání trasy, než jaké máte v navigaci, nebo máte jiný mapový podklad v BaseCampu a v navigaci, po přesunutí route do navigace se budete logicky divit. Proto před přetažením do navigace překlopte route do tracku, a ten pak přesuňte. BaseCamp track a route barevně odlišuje a mají i odlišnou ikonu, nicméně formát souboru je v obou případech .gpx.

 

Tvorba trasy pro vlastní cesty

V procesu plánu u PC můžete v zásadě použít jakýkoliv software, který vám ukáže zkalibrovanou mapu, do které si můžete trasu naklikat, nebo si ji nechat vyhledat. Můžete použít BaseCamp, nebo jiný software případně on-line službu, která takovou funkci má a umí trasu exportovat. Pro plánování trasy doporučuji takový software nebo službu, jehož mapový podklad má i výškové informace (3D mapa) a umí zobrazit výškový profil plánované trasy. Namátkou mapy.cz, MTBmap.cz, Komoot, GAIA GPS, FATMAP atd.
Pokud plánujete trasu na horském kole v rámci Česka, nemá z hlediska přesného zadání preferencí povrchu a náročnosti dle mého názoru MTBmap.cz konkurenci. Všechny silnice, účelové komunikace, stezky, pěší zóny, cyklotrasy, lesní cesty a značené stezky jsou jednak přesně klasifikovány, a klasifikována je i obtížnost (terén, stoupání). Vyhledávání trasy je z hlediska toho, po jakém typu cesty a jaké obtížnosti chcete jet, je tedy možné specifikovat do nejmenšího detailu, a svou vlastní přesnou specifikaci si můžete vyexportovat a použít příště. Takto si můžete vytvořit různá nastavení pro pohyb na horském kole, gravelu, silničním kole, koloběžce apod. a tyto opakovaně používat. Jako mapový podklad slouží OSM mapa a zbytek dat tvoří nadšenci, kterými se klidně můžete stát i vy, ale to je jiné téma. :)

Mimo ČR bude dost záležet na konkrétní zemi a typu terénu. Buď BaseCamp s kvalitní 3D mapou, nebo mapy.cz, Komoot, FATMAP apod.

 

Kompatibilita externího GPX souboru s trasou a Garminem

Pokud použijete pro plánování trasy jakýkoliv jiný software než Basecamp, potřebujete se před zkopírováním trasy do přístroje přesvědčit o její kompatibilitě s navigačním přístrojem. Jedna trasa (track) nesmí obsahovat více než 10.000 bodů (trackpointů). Basecamp vám trasu přesahující limit trackpointů do přístroje nedovolí nahrát, pokud ale kopírujete soubor .gpx ručně do adresáře s trasami, přístroj se nijak bránit nebude. Trasu také uvidíte ve správci a budete si ji moci otevřít a navigovat se po ní, ale od desetitisícího bodu trasy bude zbytek chybět, a to může být nepříjemné.
Spousta plánovačů (mapy.cz, mtbmap.cz) seká do trasy body doslova po pár desítkách centimetrů, což kapacitu 10.000 bodů naplní docela rychle. Nemluvě o tom, že je tak přesná trasa zbytečně zatěžující pro rychlost přístroje, tedy i spotřebu baterie. Vytvořenou GPX trasu je tedy záhodno přefiltrovat.

K tomuto účelu se skvěle hodí nástroj WTracks aktuálně sídlící na adrese https://opoto.github.io/wtracks/, kde můžete z např. mapy.cz vyexportovanou trasu různě editovat a ladit, a je tu i filtr, který odstraní nadbytečné trackpointy, a ponechá vždy jeden bod každou nastavenou jednotku vzdálenosti v metrech.

Trasu importujete v menu pod File / Load / File, filtr je v menu pod Tools / Compress - v položce Remove track points within a 10 meters band můžete editovat vzdálenost mezi ponechanými trackpointy. Po provedení filtrace se zobrazí, kolik bodů z kolika bylo odfiltrováno, a můžete si zkontrolovat, jestli jste s počtem bodů pod 10.000 body. Pod File / Save / As file si upravenou trasu  stáhnete zpět do počítače, a jak bylo vysvětleno výše, zatržítko As route necháte prázdné!
Takto upravenou trasu můžete bez bázně nahrát ručně do navigace, pokud na trase hodně záleží, zkontrolujte si její kompletní zobrazení (hlavně že cíl je tam kde potřebujete) v navigaci, než vyjedete.

 

Hodí se vědět, že soubor s trasou GPX není nic jiného, než textový soubor napsaný v jazyce XML. Pokud XML znáte (stačí principiálně), směle si můžete trasu otevřít a provádět úpravy. Samozřejmě posuny bodů a filtrace jejich počtu atd. se lépe dělá v určeném editoru, ale pokud si chcete jen změnit jméno trasy nebo změnit popisek waypointu, případně rozdělit jeden soubor s více trasami do samostatných souborů po jednotlivých trasách či obráceně dvě trasy sloučit, poznámkový blok Windows vám zcela postačí, a pro tyto základní drobné operace je i rychlejší než cokoliv jiného.

 

Editace trasy závodu

Trasu závodu dostáváte zhruba týden před startem. To už se dává nohám volno, výbava by měla být odladěná, a tak můžete čas věnovat trase jako takové. Když si trasu nahrajete do Basecampu nebo jiného editoru tras, rychle zjistíte, že trasa není úplně přesná, což organizátor i zmiňuje v instrukcích. Pokud jedete po jediné rovné cestě lesem a na garminu vidíte, že trasa je pár metrů mimo cestu, není to žádný problém. Redukcí počtu trackpointů je trasou sem tam říznutá zatáčka, to vás taky po trase mást nebude. Ale představte si křižovatku ve tvaru vidličky Y, přijíždíte k ní a vidíte dvě či tři cesty, lišící se v úhlu zcela minimálně. Čára trasy vede 5 metrů mimo cestu, a jak na potvoru není v křižovatce žádný trackpoint nýbrž máte jeden čtyřicet metrů za zády, a další šedesát před sebou a neleží přesně ani na jedné ze dvou či tří cest, které máte před sebou. Jediný způsob jak zjisit kudy se máte vydat, je zastavit, na pomalé navigaci použít zoom a podívat se po trase kus dopředu, abyste pochopili, která cesta je ta správná.
Když si v takovém místě přidáte trackpoint přesně do křižovatky, a dva trackpointy před a za křižovatkou umístíte na správné místo na cestě, v reálu na trase profrčíte křižovatku bez zastavení nebo odbočení na špatnou trasu. 

Trasa je kromě nepřesností plná záměrných záludností, nenápadných odboček na sotva patrnou stezku z široké cesty v klesání, kudy pofrčíte vysokou rychlostí. Pokud takové místo rozpoznáte už při studiu trasy, můžete si do trasy umístit upozornění, např. tvarovou značku z trasových bodů, abyste zvýšili svou šanci, že místo nepřehlédnete.

Při těchto úpravách nezapomínejte na omezení maximálního počtu trasových bodů na jedné trase.​ Jednotlivé trasy mezi checkpointy jsou velmi dlouhé, a počet jejich bodů se velmi blíží, nebo přesně splňuje tento limit. ​Za každý bod, který do trasy přidáte, nějaký jiný odstraňte,​ např. někde na přímém úseku, kde je přímá řada bodů za sebou.

Editace trasy i přes veškerou opatrnost nemusí dopadnout dobře. Rozhodně si trasu zkontrolujte v navigačním přístroji, zejména zda má start a hlavně cíl v místech, kde mají být. Rozhodně je dobré si v navigaci nechat i původní, needitovanou trasu - za tu můžete nadávat někomu jinému, než sami sobě.

Trasa 1000 mil je opravdu dlouhá, a i když budete při práci na editaci rychlí a soustředit se jen na nejasně vypadající křižovatky, zabere vám její kontrola a editace po večerech určitě několik dní, možná celý týden před startem.
Pokud se rozhodnete, že trasu editovat nechcete nebo si netroufáte, neznamená to, že podle ní nebudete schopní jet. Téměř nikdo si s trasou tuhle práci nedává, a nejspíš to v minulosti nedělal ani nikdo z vítězů. Pouze upozorňuji na existující možnost, kterou si můžete prací provedenou před závodem ušetřit čas, námahu a nervy při závodě, za výsledek si ale ručíte sami.

Mapy

Mapových podkladů použitelných v Garminu existuje několik druhů. Z hlediska principu se dají rozlišit na ​vektorové​ a ​rastrové​. Vektorové mapy jsou kreslené mapy vytvořené definicí souřadnic silnic, cest, obytných oblastí, lesních ploch, bodů zájmu atd., jejich výhoda spočívá zejména v tom, že navigační přístroj nebo počítač na takovéto mapě dokáže vypočítávat trasu po zvoleném druhu cest. Jak topografická mapa Evropy, která se s přístrojem dodává, tak mapy TOPO Czech a TOPO Slovakia jsou vektorové mapy, stejně tak všechny webové plánovače, které umí vyhledávat trasu. Některé vektorové mapy obsahují i výškové údaje (3D mapy), tyto mapy jsou velmi vhodné pro plánování trasy, pro pohyb po trase až tak důležité nejsou.

Rastrová mapa je de facto libovolný obrázek, buď sken papírové mapy, nebo častěji letecký snímek, který je zkalibrován do správných souřadnic.
Kromě mapového podkladu lze použít také ​vrstvy​ ​(overlay). Vrstvu si lze představit jako průhlednou fólii, která se přes mapu položí a obsahuje dodatečné informace, které mapa nemá (turistické značení, body zájmu, vrstevnice atd.). Vrstva má charakter vektorové mapy a její souborový formát je stejný - .img.
Vrstvu v přístroji zapnete společně s mapou v nastavení map.

VektorovÉ mapy od Garmin

Kromě geografického rozdělení podle zemí a kontinentů, existují mapy silniční, cyklistické a topografické (turistické). Silniční a cyklistické mapy jsou pro navigaci na horském kole už podle názvu nevhodné.
Topografická mapa Evropy,​ která je dodávaná s přístrojem, je rozdělena do dvou oblastí ve dvou .img souborech, a je na mílích v zásadě použitelná. Její nevýhoda je mírně hrubé měřítko a velikost souboru s mapou, který navigaci zpomaluje. V zásadě se jedná o mírně upravenou OSM 2D mapu, která ale podléhá licenčním omezením, které popisuji o dva odstavce dále. Pokud se naučíte pracovat s volně dostupnou OSM mapou bez těchto omezení, topografická mapa Evropy od Garmina ztrácí jakoukoliv hodnotu.

Výhoda této mapy je, že ji Garmin zdarma aktualizuje, a zpětně ji poskytuje i pro zařízení, se kterými původně nebyla dodána. (Dodává se až s eTrex 22x/32x, ale dostanete ji dodatečně zdarma minimálně i do eTrex 20x/30x, když do přístroje umístíte alespoň 8GB prázdnou microSD kartu.) Aktualizace a poskytnutí nové evropské topo mapy zdarma pro starší přístroj jsou dostupné přes aplikaci Garmin Express.

Lokální mapy ​TOPO Czech​ a ​TOPO Slovakia​ ve verzi Lite, která se dříve dávala k přístrojům v ceně, Garmin neaktualizuje, ale jsou podrobnější a obsahují značení turistických stezek, které jsou při navigaci docela nápomocné orientaci. Soubory s mapou navíc nejsou tak velké, a navigace s nimi běží svižněji. Obě tyto mapy lze online koupit, předpokládám, že v plné verzi budou i pravidelně aktualizované. Pokud pojedete českou část Mílí podle TOPO Czech, při krátkých výletech do Polska a Německa pojedete po bílé ploše, protože mapa téměř přesně kopíruje hranice. Tyto lokální TOPO mapy jsou ve 3D.

Garmin mapy mají ale i své nevýhody, resp. omezení, se kterými je třeba počítat. Předně jsou mapy dodané s přístrojem instalované přímo v něm nebo na kartě. Jsou tedy zpravidla jedním, v případě celoevropské mapy dvěma .img soubory. Je možné je z přístroje zkopírovat do BaseCampu, ale ten vám je dovolí zobrazit pouze tehdy, je-li přístroj, se kterým je mapa svázána, připojen k počítači. Není možné si mapu do přístroje zmenšit výběrem konkrétních oblastí, jak to je možné u jiných map.

Všechny Garmin mapy, jak ty dodané s přístrojem, tak dokoupené později, jsou při prvním použití svázány s výrobním číslem přístroje, a jsou nadále použitelné pouze v něm! Vlastníte-li starší přístroj s omezeným výhledem životnosti, zvažte zda do něj chcete nahrávat nově koupenou mapu!

Open Street Map (OSM)

OSM je systém topografických map pokrývajících téměř celý svět, které jsou navíc zdarma. Některé projekty rozšiřující OSM mohou být zpoplatněny. V Česku a na Slovensku je jejich detail srovnatelný s lokálními TOPO mapami od Garmina, nicméně neobsahují turistické značení stezek, a nejsou ve 3D. Mapové podklady OSM jsou tvořené zdarma komunitou nadšenců, a rychlost jejich aktualizací je bezkonkurenční. Soubory neobsahují žádné zámky a omezení, a můžete je volně kopírovat mezi přístroji. Můžete si do BaseCampu nainstalovat libovolně velkou mapu, a z té si pak do přístroje kopírovat pouze potřebnou část kolem naplánované cesty. Nicméně tady platí výše zmíněné - podklad, podle kterého chcete v BaseCampu plánovat, chcete mít ve 3D. Dobrá zpráva je, že řešení existuje. Na bázi OSM mapových podkladů existuje spousta projektů, zmíním několik pro náš účel použitelných.

ČÍSTÁ OSM mapa rovnou pro Garmin

http://garmin.openstreetmap.nl

Hlavní výhoda této mapy je, že si můžete naklikat z dostupných dlaždic jakoukoliv mapu, ke které vám následně přijde do e-mailu link ke stažení. Stáhnete balíček jak jediného souboru .img do navigace, tak do BaseCampu instalovatelnou mapu. Funkce naklikání libovolné oblasti je bohužel v době psaní návodu dočasně nedostupná, ale můžete si stahovat podklady jednotlivých zemí. Tím, že mapu dostanete i ve verzi pro BaseCamp je dočasná nefunkčnost dlaždicového výběru částečně odstraněna - výběr můžete udělat přes BaseCamp resp. Mapinstall. Nevýhodou je fakt, že je mapa pouze 2D, což omezuje plánování.

Dave Luv

http://mapygarmin.wz.cz

Mapový nadšenec, tvořící topografickou mapu Česka a Slovenska na bázi OSM, která je počeštěná a doplněná o kvanta bodů zájmu. K samotné mapě má navíc vrstvu obsahující vrstevnice. Mapa je ve 2D, takže pro plánování úplně ne, ale do navigace je super, zejména pokud se pohybujete v neznámém prostředí (a nemáte chytrý telefon), kde se spousta bodů zájmu (parkoviště, obchody, hospody, zastávky atd.) může hodit. Pro pohyb po definované trase je vrstva s vrstevnicemi asi zbytečná.

OpenFietsMap

http://www.openfietsmap.nl

Zatím nejlepší OSM projekt, na který jsem narazil. Tváří se sice jako cyklomapa, a proto jsem jej dlouho přehlížel, ve skutečnosti je to ale plnohodnotná topografická mapa, plně routovatelná a ve 3D. Barevné provedení odpovídá klasickým papírovým mapám, a obsahuje celou Evropu. K jednotlivým stažením jsou k dispozici části Evropy, celá Evropa, a některé země samostatně. Pokud si stáhnete Evropu ve verzi pro BaseCamp, uděláte z něj skvělý plánovací nástroj pro cesty po celé Evropě. Nicméně download celé Evropy má přes 12 GB, vřele doporučuji použití nějakého download managera, který umí navazovat přerušené stahování.

Všechny zde zmíněné OSM projekty jsou zdarma. Pokud se rozhodnete některou z těchto map pravidelně používat, určitě jejím tvůrcům nezapomeňte poděkovat, nebo je třeba finančně podpořit. Měl-li bych vytvořit osobní doporučení na Míle, nebo žebříček favoritů, pak takto:

  • Garmin TOPO Czech a Garmin TOPO Slovakia
    Pokud máte tyhle mapy v aktuální verzi, není nad čím přemýšlet. Kvalitní detailní 3D mapa. Pro mě z ní vítěze dělá zobrazení turistických značek, které navigaci na méně přehledných křižovatkách pomáhají. Pro přejezdy Polska a Německa bych si doinstaloval některou OSM mapu a na daných úsecích mezi mapami přepínal.
  • OpenFietsMap
    Kvalitou mapy naprosto srovnatelná s lokálními topografickými mapami od Garmina, jen bez turistických značek. Za to máte v téhle kvalitě celou Evropu a do navigace si můžete z BaseCampu přehrát přesně ty části, které chcete, a minimalizovat velikost mapy v zařízení, a tím jej citelně zrychlit.
  • Kterákoliv OSM mapa ve 2D - v přístroji až tolik 3D mapu neuživíte, zato si můžete vybrat např. počeštěnou mapu s hromadou místních bodů zájmu, viz např. výše zmíněný Dave Luv.

Rastrové mapy

Pro účel adventure závodu v zalesněné oblasti se mi nejeví jako úplně ideální, budu se jimi tedy zabývat krátce, pro zájemce je navíc k dispozici spousta informací na internetu.

Garmin Birdseye
Jedná se o placenou službu s ročním poplatkem, pomocí které si můžete pomocí BaseCampu vybrat oblast která vás zajímá, a do navigace si nahrát letecké snímky jako podkladovou mapu ve formátu .jnx. Troufám si tvrdit, že je toto vhodné spíš do oblastí bez stromového porostu, kde je vidět na cesty a stezky. Další možnost, jak přehlednost zlepšit, je si nad letecký snímek ještě umístit průhlednou vrstvu s vektorovými lesními cestami a turistickými stezkami. S jejich hledáním vás odkážu na Google.
Služba Birdseye je v Česku a na Slovensku spuštěná zhruba od roku 2010, a v té době kvalita snímků a přesnost zaměření na území Česka a Slovenska nestály za moc, rozhodně ne za placenou službu. Pokud tedy uvažujete o pořízení této služby, snažte se zjistit, nakolik se služba od té doby zlepšila - neznám nikoho kdo ji používá, a zkušební verzi či náhled jsem nikde neviděl.

Vlastní rastrová mapa (Custom Maps)
Garmin umožňuje si buď letecký snímek, nebo naskenovanou mapu nahrát do navigace jako tzv. custom mapu ve formátu souboru .kmz. Kromě samotného obrázku ve formátu JPEG potřebujete instalovanou verzi Google Earth Pro (zdarma), pomocí které svůj obrázek zkalibrujete do souřadnic.
Obrázek je potřeba “rozsekat” na dlaždice po velikosti max. 1MB, větší obrázky bude přístroj komprimovat a bude se zpomalovat. Mapu s obrázky nad 3MB přístroj neotevře vůbec. V závislosti na modelu navigace je omezen maximální počet dlaždic v jedné mapě na 100 dlaždic, toto se týká všech eTrexů. Některé modely Garmin mají limit posunutý na 500 dlaždic.
Návod od Garmina na tvorbu custom map zde:
Creating and Loading Custom Maps to an Outdoor Garmin Device | Garmin Support

Jak službu Birdseye, tak mapy Custom Maps považuji pro účel Mílí spíš nevhodný. Nevhodnost vidím zejména v náročnosti tvorby takové mapy, jejíž případné benefity proti vektorové mapě jsou pro daný účel naprosto diskutabilní. Ještě jinak - letecké snímky v navigaci používejte, pokud je pro vás důležité vidět, kde je na které hoře ledovec, který svah bývá zavátý sněhem a kde jsou suťová pole.

Rozhodně s takovou mapou v závodě 1000 miles nezrychlíte. Čas, který na přípravu na závod máte, lze využít mnohem účelněji, než k přípravě rastrové mapy. Co se týče spotřeby energie v navigaci, nemám s rastrovými mapami žádné zkušenosti.