Jedeme pro Dům pro Julii

Rádi jsme přijali návrh na propojení s projektem stavby prvního dětského hospice a tak i vy letos budete na Mílích bojovat nejen pro sebe, ale díky partnerům závodu i pro Dům pro Julii! A pokud se chcete o projektu něco dozvědět, nebo se sami zapojit do sbírky, níže najdete článek Richarda, kde se dozvíte vše potřebné! 

Zde se také dozvíte, že jsou „závody,“ které nemají vítěze....

Už za pár dnů se rozjedeme po obou hranicích naší i Slovenské republiky s myšlenkou projetí cílovou bránou. Trať v kombinaci s přírodou a jejími povětrnostními rozmary nebude lehká. Přinese mnohá úskalí a mnohdy nečekané situace, prověří nejen techniku, ale i odolnost a charakter jedince. Možná dá nahlédnout do vašich niter a povede k zamyšlení nad sebou samým. 

V našem závodě se připouští jen pomoc nahodilá. Tak praví pravidla závodu. V životě, a zejména v životě potřebných se nevylučuje pomoc jak nahodilá, tak plánovaná. My jsme ke slovu plánovaná přidali ještě dlouhodobá. Hledali jsme dlouhodobý projekt s vidinou pomoci těm, kdo se ocitnou v situaci, která postihla, postihuje a může postihnout kohokoliv z nás, nebo našeho okolí. Není více či méně potřebných skupin, stejně jako život bude mít vždy hodnotu života bez rozdílu věku člověka. Naší snahou je podpořit dobrou věc. Proto jsme se rozhodli podpořit výstavbu prvního dětského hospice v České republice, který ponese název „Dům pro Julii.“ Jeho plány jsou ve schvalovacím řízení příslušného stavebního úřadu. Start závodu 1000 mil bude symbolickým startem naší a věříme, že i vaší pomoci dobré věci tam, kde často pomoci není. Chceme být zároveň i šiřiteli informace, která, jak věříme, se prostřednictvím naším i vaším dostane do podvědomí co nejvíce lidem, kteří dle svých možností pomohou. Děkujeme za váš zájem, přístup i případnou pomoc, která jak věříme, je pro dobrou věc.

Dům pro Julii

Vše to začalo smrtí malé Julinky https://www.dumprojulii.com/julincin-pribeh 

Je to smutné, je to osud? Na tyto a jim podobné otázky odpověď neznáme, ale víme, že je to život. Mohli bychom se ptát, co je to za život? Jsou to životy mnoha rodin, které ve svém soukromí žijí život s nejistotou zítřků. Nejsou na prvních stránkách médií, ani s nimi nejsou vedeny rozhovory a přesto by mohly být mnohým rodinám i lidem příkladem. Jsou připraveni 24 hodin denně být tady pro svoje dítě s vědomím, že zítra může být vše jinak. Nikdo však není bezedná studnice energie. Jako v každé studni může dojít voda, tak může dojít energie v člověku. Chvíli to trvá a záleží na mnoha okolnostech, kdy znovu tuto energii může začít čerpat.  

Je dobré vědět, proč vzniká zařízení, které má pomáhat lidem, bez jejichž péče nejsou jejich děti schopny žít. Proto „Dům pro Julii“ není koncipovaný jako dům s chladnou tváří, kde se zabydlela smrt. Ale jako rozkvetlá louka, jenž představuje svět přizpůsobený těmto dětem a jejich potřebám. Louka pro děti a zároveň park, kde se mohou potkat lidé, jejichž život je v něčem podobný. Lidé, kteří přijali danou situaci, kterou je zdravotní stav jejich dětí. Lidé, kteří se plni lásky ke svým dětem, naučili žít život dle často nevyzpytatelných pravidel. 

Možná po přečtení těchto řádků, možná to byl příběh malé Julinky a možná to bude další vaše hledání informací, které dá pochopit, proč jsme se rozhodli být nejen šiřiteli informace o této oáze pro potřebné, ale i pomocníky při její realizaci. 

Toto zařízení má nabízet odlehčovací služby pro dlouhodobě pečující rodiny, stejně jako možnost prožití terminálního stádia (konečná fáze života) dětských pacientů, u nichž to doma není možné.

 Pro koho se buduje takové zařízení? Pacienty se stávají děti, u nichž je velmi pravděpodobné, že se nedožijí dospělého věku. Tyto děti trpí různými vrozenými vývojovými vadami, metabolickými poruchami, kombinovaným postižením nebo neurologickými diagnózami. Zároveň je plánované jako místo pro setkání rodin, které čelí stejné výzvě osudu. 

Dům pro Julii bude vystavěn v Brně na Kociánce. Město Brno poskytlo pozemek, který se nachází v rozlehlém areálu domova pro seniory Kociánka. Dále nabídlo pomoc, pro získání dotací na výstavbu. Proč tedy sbírky? Všechny tyto sbírky a dary jdou na vybavení a provoz tohoto zařízení, což představuje nemalou část rozpočtu. Tento dům a jeho provoz bude i do budoucna závislý na darech sponzorů i jedinců. 

Rozhodli jsme se pomoci a o pomoc požádat i vás.

V rámci letošního (a snad i příštích) ročníků jsme se rozhodli tento projekt podpořit. Na Afterparty předáme příspěvek, který “vyšlapete” vy svými výkony. A zároveň dáváme možnost vám, nejen mílařům, ale i fanouškům a sledujícím se podílet na pomoci s tímto projektem. Níže najdete odkazy na web projektu i čísla transparentních účtů. Ale pomůže i osvěta a sdílení tohoto projektu.
Já sám tento projekt rád podpořím a něco vám o něm řeknu na startu závodu. Všechny moje starty byly spojeny s motivací i pomocí potřebným a budu v tom rád ve spolupráci se závodem 1000miles pokračovat.

Během závodu v těžkých chvílích si můžete vzpomenout, že každý kilometr, který ujedete, se díky sponzorům bude měnit v další koruny. Každé šlápnutí bude měnit tento rodící se sen v realitu. Možná to, že šlapete nejen za sebe, ale i za dobrou věc bude tím, co vás posune dál z místa, kde se budete rozhodovat. Výzva platí pro všechny lidi, ke kterým se dostane tato informace, stejně tak jako poděkování za jakoukoliv pomoc.

Účet veřejné sbírky u Fio: 2901273849 / 2010
Provozní účet u KB: 115-7413540277/0100
web: www.dumprojulii.com 

Mějte se pěkně a na viděnou kdykoliv, kdekoliv. Již nyní vám všem, kteří pomůžete, patří náš velký dík.  

Za tým 1000miles Richard Štěpánek