Výsledky

Na odkazech níže najdete oficiální výsledky 12. ročníku závodu 1000miles Adventure.


Penalizací se udělovalo naštěstí minimum, většinou se jednalo o „pozdní výjezdy z lesa“ na Slovensku, ale nikdy nešlo o nějaké záměrné obcházení pravidel. Nepatrně víc jich bylo na severní trase, nebo možná jen jižani byli šikovnější a nepřišli jsme na to :-)

Na trase 500 mil penalizace nezveřejňujeme, řeší se pouze diskvalifikace. Na metě 500 mil totiž není určeno pořadí, tudíž se nejedná o „výsledky“, ale o „pořadí dojezdů“.

K diskvalifikaci nakonec nedošlo žádné, ač v jednom případě to bylo „na stole“ a dokonce musela zasednout JURY. V případě jedné závodnice nastala totiž situace, se kterou pravidla, která se sepisovala už v době vzniku závodu, moc nepočítala a donutilo nás se výrazně zamyslet nad tím, zda to bylo v souladu s nimi, či za jejich hranou. Nakonec jsme se rozhodli tuto situaci netrestat, ale upravit pravidla a do budoucna takové chování pokud možno eliminovat. 

Více v prohlášení Honzy Kopky níže...


Kontroverzní přijetí pomoci?

Během závodu nastala na Slovensku situace, kdy Markéta Marvanová po zkolabování GPS přístroje si na toto postěžovala na své FB stránce. Vzápětí ji přišla nabídka od FB přítele či FB fanouška, že ji přístroj přiveze. Je to nebo není přijetí zakázané pomoci???

O tomto nezávisle na sobě rozhodovali 3 lidé, aby vždy padl nějaký verdikt.

Z mého pohledu Markéta Marvanová přijala nedovolenou pomoc.

Koukněme na pravidla 12. PODPORA A POMOC TŘETÍ OSOBOU. V 1. odstavci: V případě problémů nebo nutnosti si musí účastník pomoci sám nebo může přijmout jakoukoli nahodilou pomoc. (Nahodilá pomoc je taková, která není domluvena dopředu a mohou se využít prostředky, možnosti a osoby náhodně se vyskytující v místě problémů účastníka).

Tato pomoc nebyla domluvena dopředu, takže OK. Ovšem jde o to, zda FB, přes který byla pomoc nabídnuta, je náhodně se vyskytující prostředek a pomoc přes něj je nahodilá. Určitě člověk, který napřímo poskytl pomoc, nebyla osoba náhodně se vyskytující v místě problémů.
Ve 4.odstavci: Přivolání pomoci známého: V případě problému si účastník nesmí přivolat pomoc svého známého ani příbuzného mobilem nebo jinak, aby neznevýhodnil ty, kteří tuto možnost v dané situaci nemají.

Tady Marvanová sice nikoho nežádala, jen si na FB postěžovala. Ovšem přes FB ji přišla nabídka pomoci, což dotyčného šlechtí, ale pomoc neměla být účastnicí přijata, protože ostatní tuto možnost dotyčného oslovit a přijmout pomoc by od něj nemohli. Sice pravděpodobně dotyčný nebyl přímý známý, nicméně byl to její „známý“ ze sociální sítě. Ostatní ho na FB nemají. FB byl v tomto případě využitý ve vlastní prospěch a ostatní znevýhodněni.

Odstavec 5: Přivolání cizí pomoci: Účastníci mohou použít mobil a jiné komunikační prostředky (místní telefon, místní e-mail, místní internet apod.) k vyřešení své situace a svými organizačními schopnostmi si zajistit jakoukoli „cizí“ pomoc (přivolání taxi, zajištění si příjezdu mechanika z místního cykloservisu apod.). Nesmí být ale porušen třetí a čtvrtý odstavec tohoto článku. Použití mobilu znamená hlavně pro většinu mladší generace vše, co v něm mají nainstalované, což je většinou i FB. FB je asi možno považovat za veřejný komunikační prostředek, nicméně každý oslovuje jinou svou osobní skupinu „přátel“ či fanoušků a sledujících. To znamená, zas tak obecný veřejný prostředek to není. Kdo má více fanoušků, má výraznou výhodu proti jiným. Někteří účastníci FB nemají vůbec, tzn. nemají tuto možnost komunikace a oslovování lidi. Ale i kdyby FB měli všichni a dali stejnou zprávu na svůj FB, každý osloví jinou skupinu a určitě neosloví dotyčného zachránce. Tudíž stejnou pomoc by nedostal nikdo z ostatních účastníků při stejném postupu ve stejnou chvíli na stejném místě. Tzn. že byli znevýhodněni všichni účastníci, neboť neměli možnost oslovit dotyčného zachránce a ostatní lidi, které svou zprávou na FB oslovila Marvanová. Naproti tomu, pokud přijdete například do hospody a požádáte osazenstvo o pomoc s určitým problémem a pomoc se vám dostane, je vše v pořádku, neboť stejnou pomoc by pravděpodobně získal kdokoli z ostatních mílařů, pokud by ve stejném okamžiku udělal to samé.

Toto je pohled člověka (Jan Kopka), který vytvořil pravidla a věděl, co jimi chce dosáhnout.

Pohled dalších dvou lidí: Oba se nezávisle shodli, že pomoc neodpovídala filozofii závodu a byla pravděpodobně za hranou. Nicméně podle jejich názoru Markéta Marvanová jednala nejspíš neúmyslně podle nejednoznačného odstavce 5.

Tzn. Marvanová použila svůj mobil a svými organizačními schopnostmi si zajistila cizí pomoc, neboť dotyčného neznala a pomoc od něj přímo nežádala.

Závěr: výsledky tedy zůstávají a v pořadí ani čase Markéty Marvanové se nic nemění.

Kvůli úmyslnému či nechtěnému obcházení pravidel tyto neustále bobtnají a Čl.12 O podpoře a pomoci bude opět upřesněn.

Nicméně lidsky řečeno celý význam článku 12 je jednoduchý, aby všichni účastníci měli stejné podmínky a nikdo nebyl zvýhodněný. Aby to bylo férové pro toho, kdo projíždí kolem svého domova stejně jako pro cizince, který nemá v Česku žádného známého. Při prvním ročníku v roce 2004 Great Divide Race (dnes Tour Divide) z Kanady do Mexika jsem byl jediný mimoamerický účastník a pravidla, aby podmínky byly pro všechny stejné, se přizpůsobily mně, mimo jiné všichni museli jet například bez mobilu, neboť já jediný ho neměl. A na stejně férové bázi by měl fungovat i 1000miles.

Závod by měl být o každém, o přírodě a o tom, co mu přinese trasa, o osobním kontaktu s lidmi při řešení čehokoli, o skutečném fungování v reálném prostředí, nikoli o využívání známých, příbuzných, moderních technologii a sociálních sítí. Pokud někdo píše na svůj FB či jiné sociální sítě zprávy pro své fanoušky, je to jeho osobní věc, ovšem využití ve svůj prospěch oproti jiným, například pro získání informací nebo pomoci atd. je už věc, která je proti pravidlům.Přijmout jen takovou pomoc, jakou by mohl přijmout v danou chvíli kdokoli ze startovního pole. 1000miles je závod vlastní silou. Neznamená to jen vlastní silou šlapat a překonat trasu, ale vlastní silou vyřešit i všechny trable a problémy, které nastanou, bez síly Facebooku a dalších sociálních sítí a jiných technologických vymožeností. Je to samozřejmě náročnější, ale na druhou stranu v tom tkví krása.

Honza Kopka