prefix . „prihlaseni_2014“;
$pocet = $wpdb->get_var(„SELECT Count(*) FROM $table“);
// echo ‚

Počet přihlášených: ‚ . $pocet . ‚

‚;

$radky = $wpdb->get_results(„SELECT * FROM $table ORDER BY `zaplaceno` DESC, `cislo` ASC, `datumcas` ASC“);
if ($radky) {
$pocet = 0;
echo ‚

Kategorie / Categories

M1 M2 F1 F2
Muž / Male Žena / Female
1974 a mladší /
1974 and younger
1973 a starší /
1973 and older
1974 a mladší /
1974 and dyounger
1973 a starší /
1973 and older

 

‚;
foreach ($radky as $radek) {
if ($radek->zaplaceno==’VIP‘) { $pocet=’VIP‘; } else {
$pocet = $pocet + 1; }
$nar=explode(‚-‚, $radek->narozeni);
$disciplina=$radek->disciplina;
if ($disciplina[0]==’C‘) { $discip=’Chodec / Běžec‘; } elseif ($disciplina[0]==’K‘) { $discip=’Koloběžkář‘; } elseif ($disciplina[0]==’J‘) { $discip=’Jiný vlastní pohyb‘; } else {
$discip=$disciplina;
}

if ($radek->kategorie==’M1′) { $kategorie=‘M1‚; }
elseif ($radek->kategorie==’M2′) { $kategorie=‘M2‚; }
elseif ($radek->kategorie==’F1′) { $kategorie=‘F1‚; }
elseif ($radek->kategorie==’F2′) { $kategorie=‘F2‚; }
else { $kategorie=‘‚; }

if ($radek->zaplaceno==’Approved’) { $cislo=$radek->cislo; } else { $cislo=‘ ‚; }
if ($radek->stat==’Czech Republic‘) { $stat=‘'.$radek->stat.'“ />‘; } elseif ($radek->stat==’Slovakia‘) { $stat=‘<img src=

‚;
} else {
echo ‚

‚;
}
}
}
echo ‚

Start. číslo Jméno Disciplína Délka v mílích Kategorie Bydliště ‚ . $cislo . ‚ ‚ . $radek->jmeno . ‚ ‚ . $radek->prijmeni . ‚ ‚ . $discip . ‚ ‚ . $radek->delka . ‚ ‚ . $kategorie . ‚ ‚ . mb_ucfirst($radek->mesto) . ‚  ‚ . $stat . ‚
‚ . $cislo . ‚ ‚ . $radek->jmeno . ‚ ‚ . $radek->prijmeni . ‚ ‚ . $discip . ‚ ‚ . $radek->delka . ‚ ‚ . $kategorie . ‚ ‚ . mb_ucfirst($radek->mesto) . ‚  ‚ . $stat . ‚

‚;
} else { echo ‚

Záznamy z databáze se nepodařilo nalézt. / Database records not found.

‚; }
// echo $current_user->user_login;
echo ‚Celkový počet startujících: 117‘;
?>