Upozorňujeme účastníky 1000 miles, že ve všech slovenských horách a českých Beskydech se medvědi běžně vyskytují, a proto ŽÁDÁME A DOPORUČUJEME si podrobně pročíst instrukce, jak se chovat při setkání s nimi. V určitých chvílích vám to může ušetřit hodně problémů.

 • Instrukce
  • nebuďte až příliš tiší, aby o vás medvěd včas věděl a nevylekali jste ho (rolničky, zpěv…),
  • při setkání se nesmíte dostat mezi medvědici a mládě,
  • nezažeňte medvěda do úzkých a vždy mu nechte ústupovou cestu,
  • od medvěda ustupujte pomalu pokud možno úhlopříčně, vyvarujte se očnímu kontaktu, stavte se k němu spíše bokem,
  • nevařte v místě případného bivaku, nemějte na sobě oděv, ve kterém jste vařili,
  • potraviny skladujte dále od sebe, nejlépe zavěšené na stromě, medvěd cítí na desítky km,
  • medvěd dokáže krátkodobě vyvinout větší rychlost než kůň, větší problémy mu vzhledem k váze dělá běh z prudkého kopce než do kopce,
  • je dobré mít na obranu sprej.

Další důležité instrukce a rady naleznete na Jak se chovat v oblastech s výskytem medvěda a Co dělat při setkání.

Pozor! Slovenští medvědi díky tomu, že po nich nikdo nestřílí, jsou v některých oblastech přemnožení a nemají z lidí dostatečný respekt. Nabádáme účastníky tedy k výrazné opatrnosti a obezřetnosti! Dodržujte zákazy nočního pohybu a pobytu v horách!