Doprava balíčků do checkpointů a finishů

CP 1 a CP 3
Pořadatel zajistí dopravu malých balíčků pouze s bateriemi na CP 1 a CP 3. Balíčky budou předány pořadateli na startu. Při nevyzvednutí balíčku pořadatel nezajišťuje jejich dopravu zpět k účastníkovi.

FINISH 500
Účastníci si mohou poslat balíček s potřebnými věcmi do cíle Finish 500. Organizátor neodpovídá za nedoručení balíčku. Podací lístek si uschovejte. Na balíček zřetelně napište svou zpáteční adresu.

Adresa pro doručení balíčku:
SportPARK
(závod 1000miles)
Františkov 124
788 23 Jindřichov

FINISH 1000
Účastníci si mohou poslat balíček s potřebnými věcmi do cíle FINISH 1000. Organizátor neodpovídá za nedoručení balíčku. Podací lístek si uschovejte. Na balíček zřetelně napište svou zpáteční adresu.

Adresa pro doručení balíčku:
Obec Nová Sedlica
(závod 1000miles)
Nová Sedlica 23
067 68 Zboj

Výjimka z posílání balíčku
Cizinci (tedy kromě české a slovenské příslušnosti) nemusí do FINISH 500 a FINISH 1000 posílat své balíčky poštou, těm organizátor případné balíčky na příslušná místa odveze přímo ze stratu.