Zaregistrování do startovní listiny

Upozornění

Přihlašování na VIII. ročník závodu 1000 Miles Adventure bude spuštěno 1. ledna 2018 v 0.00:00. Na přihlášky obdržené před tímto termínem nebude brán zřetel. Výjimkou jsou pouze závodníci a dobrovolníci z ročníku 2017, kteří mají přednostní právo registrace. Absolutní vítězové všech ročníků se mohou hlásit až do 15. června.

Osmý ročník (start 1. 7. 2018) bude otevřen pouze pro 150 závodníků. Zájemci zaregistrovaní nad tento limit již budou vedeni jako náhradníci v pořadí došlých přihlášek. V případě, že některý závodník odstoupí před startem závodu, budeme postupně oslovovat další náhradníky. V roce 2015 dostalo šanci startovat cca 90 náhradníků.

Přihlášení do závodu provedete vyplněním a odesláním formuláře, který bude přístupný od 1. ledna 2018 od 0.00 hodin na stránce Přihláška k závodu 2018.

Po odeslání online přihlášky vám přijde e-mail s potvrzením registrace. V případě, že Vám e-mail nepřišel do několika minut, prosím, kontaktujte nás na asistent@1000miles.cz. Prvních 150 závodníků obdrží zároveň platební údaje a budou mít 10 dní na úhradu startovného. Jestliže v této lhůtě platbu neobdržíme, odešleme platební údaje náhradníkovi podle pořadí registrace. Pak již bude záležet na tom, od koho obdržíme startovné dřív.

Závodníků může být pouze 150, přičemž směrodatné je datum zaplacení startovného nikoli datum registrace. Startovní čísla budou přidělena na začátku června. Do té doby čísla ve startovní listině nejsou startovní čísla!

Pro lepší představu si můžete přihlášení zkusit cvičně na stránce Testovací přihláška k závodu. Tento formulář odpovídá tomu, který se objeví 1. ledna 2018 na stránce Přihláška k závodu 2018. Po úspěšném odeslání testovacího formuláře vám přijde potvrzovací e-mail.

Startovné na rok 2018

Leden – červen: 7000 Kč / 280 EUR

Storno poplatek

Do konce března – 10 % z celkového startovného
Duben – 20 % z celkového startovného
Květen – 40 % z celkového startovného
Od 1. do 15. června – 60 % z celkového startovného
Od 16. června – 100 % z celkového startovného

GPS a mapa

GPS je povinná a podle ní bude určena trasa.

Jeden z důvodů je i hladší a rychlejší průjezd bez hledání správných odboček, což může závod na tak velkou vzdálenost protáhnout o dny a navíc závod není zamýšlený jako „orienťák“. Další důvod je také zpětná kontrola vámi projeté trasy. Jsme si jisti, že většina lidí pojede závod kvůli sobě a plně podle pravidel. Ve chvíli, kdy se ale vyskytne byť jen jediný člověk, který pravidla a trasu záměrně nedodrží, znehodnotí závod především těm ostatním a tomu se chceme vyhnout. Pokud to bude technicky možné, budou na stránkách zveřejněny projeté GPS trasy jednotlivých závodníků pro vzájemné porovnání.

Upozornění

Doporučujeme pořizovat navigace se standardními bateriemi (tužkové apod.) kvůli jejich snazší výměně během závodu. Od Garminu je mají všechny outdoorové modely, cyklistické už ale ne.

Mapa není povinná, ale doporučujeme ji pro případ poruchy přístroje GPS nebo při odchylce přístroje od skutečnosti. Mapy nabízí Shocart dle Vašeho výběru (viz nabídka závodníkům).

Tipy pro přípravu a nastavení GPS navigace

Díky tomu, že se tento závod jede už po tolikáté, můžete načerpat užitečné informace od předchozích závodníků. Celý článek s tipy k navigaci pro vás sepsal v roce 2015 Martin z CP2, který každý rok stahuje data z vašich GPS navigací v cíli krátké trasy. Dalším vodítkem pro výběr vhodného přístroje může být Správnost projetí trasy podle typů navigací.

Zakreslení trasy

Uveřejněná trasa je plánovaná pro rok 2017, na které stále pracujeme. Do mapy na cykloserveru jsme mohli vložit pouze omezený počet bodů. I když je kostrbatá, dá se z ní s pomocí mapy určit, po které cestě vede. Trasa ale není finální, může se změnit v závislosti na povolení úřadů. Po vyřízení všech povolení projedou trasu borci s GPSkama a schválenou trasu zaznamenají. Jejich jednotlivé úseky spojíme a výsledek dostanou závodníci ke stažení a podle ní pojedou. Oficiální trasa v souboru GPX pro nahrání do GPS přístrojů bude uvolněna nejpozději týden před startem. Závodníkům poskytneme finální trasu ve formátu GPX, která bude podrobnější s více body. Pro vyzkoušení práce s GPS přístrojem, si můžete stáhnout soubory gpx, kde je přesná trasa roku 2011.

Spolupráce, společná jízda a vzájemná pomoc závodníků

Závodníci mohou jet ve dvou nebo i ve skupinkách, nemusí jet každý sám. Ve více lidech je to ale většinou pomalejší, neboť když jste sami, dokážete počet a délku zastávek snížit na minimum a rozvrhnete si je podle sebe. S bezpečností je to ale přesně obráceně.

Vzájemná pomoc závodníků při nenadálých problémech je také dovolena. Dokonce by to mělo být nepsané pravidlo. Co např. není závodníkům dovolené, aby někdo vezl věci někomu jinému. Každý by si měl vézt sám vše, co potřebuje k závodu. Závodník patří v pravidlech do nahodilé pomoci, on jede závod a není na daném místě z důvodu, aby vám pomohl. Takže on pomáhat může (a měl by!). Je zakázána pouze plánovaná podpora, tzn. že na vás někdo někde čeká s jídlem, náhradními věcmi, díly na kolo apod., že jste dopředu domluveni nebo někdo známý přijede na vaše zavolání. Pomoci vám ale může jakákoli osoba, která se na daném místě náhodně vyskytne nebo si ji v daný moment nějak seženete nebo zajistíte (jak bylo řečeno, nepatří sem volání známým). Výjimkou je samozřejmě ohrožení zdraví či bezpečnosti vaší nebo kohokoli jiného. V tom případě je povoleno vše k odvrácení nebezpečí.

Trekingové kolo

Trekingové kolo není zakázané, ale jako vhodnější bychom doporučili horské kolo.

Účastníci mladší 18 let

Závod je vypsán pouze pro osoby starší 18 let. Rozhodující je věk v den startu.

Závod se psem

Absolvovat závod se psem není možné. Jedná se o závod vlastní silou.

Provaz v povinné výbavě

Není nijak určeno, jaký provaz to musí být. Může to být jen slabé horolezecké lanko, aby někde šlo vytáhnout kolo po srázu popřípadě někde něco zajistit, … Může nastat plno věcí, kdy se bude hodit. Prostě aby šlo využít, když je někde problém. Doporučujeme aspoň tak 4 m, ale volba je na účastníkovi.