S-Large_kopka-DSC_0346

CheckPoints 2018 info

Na trase závodu budou tři Check pointy (CP), což je jakési improvizované zázemí pro závodníky a místo, kam je možné si zaslat balík a dostat cílenou pomoc pořadatelů. Konkrétně:

English version follows.

Celý článek

S Large_kopka_DSC_0029

Šest týdnů do startu

Všem závodníkům jsme v minulých dnech odeslali e-mail. Jestli jste ho neobdrželi, zkontrolujte si spam schránku. Pokud ani tam e-mail nenajdete, kontaktujte nás na adrese asistent@1000miles.cz. Níže uvádíme text zprávy. English version follows.

Ahoj Dobrodruzi!
Předpokládáme, že už finišujete s přípravou na letošní Míle – tzn. trénink přechází do rychlosti… I my finišujeme s přípravami a nyní, 6 týdnů před startem, na vás začneme sypat všechny důležité informace.

1. Protože práce kolem Mílí je stále víc a my vám chceme pořád poskytovat stoprocentní servis, rozšiřuje se organizační tým od letošního roku o tři členy z Valašska, kteří se sdružují pod organizací Valachiarun. V záloze během závodu a k ruce manažerce jablonecké kanceláře Ladě Dědkové (která od dubna vychovává nového mílaře Pepína, ale i tak zůstává v rámci možností u organizace Mílí) bude Bára Krejčíková. Marketing, fotografy a film bude koordinovat Libor Čada a celkovou organizaci pak řídit Libor Procházka. Se všemi jste se potkali kolem trati a na afterparty už v loňském roce, takže zase takový nováčci to nejsou.
Samozřejmě vše stále zůstává „by Jan Kopka“!!!

2. Aktualizovali jsme na webu nabídku pro závodníky pro letošní ročník, tak mrkněte na http://www.1000miles.cz/nabidka-zavodnikum

3. Trackery – po dlouhém hledání vhodného dodavatele a zvažování různých možností jsme se rozhodli, že pro letošní rok dáme trackery všem závodníkům povinně. Jednak z bezpečnostních důvodů, protože v případě mimořádné situace díky trackeru víme přesně, kde se nacházíte, což může dost usnadnit případné záchranné akce.

Druhý argument je záloha trasy, protože tracker zaznamenává váš pohyb podobně jako jednotka GPS. Neznamená to, že by nezůstávala povinnost zaznamenávat trasu do GPS stávajícím způsobem, ale tracker lze využít jako zálohu.

Protože bude použití trackeru povinné, náklady s tím spojené uhradíme my a pro vás toto bude tedy zdarma! Jediná povinnost bude udržovat tracker nabitý, což obnáší jej (podobně jako telefon) cca co 2–3 dny nabít. Odkaz na polohy trackerů na trase bude samozřejmě neveřejný a bude sloužit jen pro potřeby pořadatelů a doprovodného štábu.

Nicméně pokud budete chtít využít odkaz na polohu vašeho trackeru pro vlastní potřebu (pro rodinu apod.), dostanete odkaz za poplatek 300 Kč. Během června zašleme email speciálně s pokyny k trackerům a pokyny, jak získat tento odkaz.

4. Upozorňujeme, že v sudých letech, kdy je start z české strany, se neorganizuje hromadná přeprava na start a je tedy potřeba si toto naplánovat ve vlastní režii. Do Hranic jezdí pouze jeden vlak za den, do kterého se vejde pouze pár kol, proto si místo pro kolo rezervujte s dostatečným předstihem. Předpokládáme, že i letos bude možnost na startu přenocovat v sokolovně za drobný poplatek. Podrobnosti včetně možnosti stravy apod. bude v pokynech před startem, které obdržíte během června.

Těšíme se na Vás! Organizační tým 1000 Miles

Hi adventurers,
I suppose you are already finishing with the preparation for this year´s 1000 Miles and you training goes to speed up… We are finishing the preparations too and now (6 weeks before start) we´ll start collecting all the important information.

1. Because the work around the Miles is getting bigger and we still want to provide 100 % service, the organizational team is expanding this year by three new people, who are members of the Valachiarun organization. During the race and to the Hand of Jablonec´s office member Lada Dědková (who has taking care of new „Miler“ Pepík) will be Bára Krejčíková. Marketing, photography and film will be co-ordinated by Libor Čada. And Libor Procházka takes care about overall organization. You´ve met all of them last year during Miles and at the afterparty as well, so they are not greenhorns anymore. Of course everything is still „by Jan Kopka“!!!

2. We have updated our offer for participiants for this year´s Miles. Please have a look at http://www.1000miles.cz/nabidka-zavodnikum

3. Trackers – after long search for a suitable supplier and after various options, we have deciced that for this year we give the trackers to all competitors obligatory. Firstly, for safety reasons. In the case of emergency, thanks to the tracker, we know exactly where you are, wich may make the rescue much easier.

The second argument is a route backup because the tracker records your movement similarly to the GPS unit. This does not mean that there is no obligation to record the route to GPS in the current way, but the tracker can be used as a backup.

Since the use of the tracker is mandatory, we will cover the costs associated with it and will be free for you! The only obligation is to keep the tracker charged, which needs to (like the phone) charge it in every 2-3 days. The link to tracking positions will, of course, not be public and will only serve the needs of the organizers and the accompanying staff. However, if you want to use a link to the location of your tracker for your own use (for a family, etc.), you will get a link for a charge of 300CZK. During June, we’ll email specifically with tracker instructions and instructions how to get this link.

4. Note that in the even years when the start is from the Czech side, mass transport is not organized to start and it is therefore necessary to plan it at your own expense. We assume that even this year will be able to stay at the gymhall for a small fee. Details, including diet options, etc. will be in the pre-start instructions you receive during June.

We are looking forwad you! Organizators team 1000 Miles

21_Michal_Balada

Zaregistrování do startovní listiny

Jak jsme již psali na stránce FAQ – často kladené otázky, přihlašování na VIII. ročník závodu bude spuštěno 1. ledna 2018 přesně v 0.00:00. V tento čas se na stránce Přihláška k závodu zpřístupní registrační formulář. Stránku je nutné znovu načíst, aby se zobrazil.

Pro lepší představu si můžete přihlášení zkusit cvičně na stránce Testovací přihláška k závodu. Tento formulář odpovídá tomu, který se objeví 1. ledna 2018 na stránce Přihláška k závodu 2018. Po úspěšném odeslání testovacího formuláře vám přijde potvrzovací e-mail.

JK_DSC_0212

Trasování 2018 – fotogalerie

Plánujeme upravit zase kousek trasy a přinášíme fotky z trasování. Tentokrát nebudeme prozrazovat, odkud to je. To si necháme jako překvapení.

CT_sport

Film k nedělnímu obědu

Zveme Vás ke sledování filmu Diagnóza mílař – dokument o závodu 1000 Miles Adventure 2017. Premiéru bude mít již tuto neděli od 11:55 na ČT sport.

Po premiéře bude film k dispozici online v archivu České televize: http://www.ceskatelevize.cz/porady/12038224378-diagnoza-milar/217471291189101/

Diagnoza_Milar_2017

desky_1

Univerzální fotokniha ročníku 2017, bez hlavního hrdiny

Pro ty z Vás, kteří nemáte chuť sepisovat svůj vlastní deník jako Jirka Kašpar, jsme vytvořili univerzální fotoknihu z letošního ročníku závodu.
Pokud si chcete objednat tuto univerzální verzi za 1.500 Kč, pište na adresu marketing@1000miles.cz
Úpravy jsou možné, knihy se tisknou jednotlivě.

listina

Aktualizace výsledkových listin

Po kontrole záznamů projetých tras od všech závodníků jsme upravili výsledkové listiny do oficiální podoby:

JK20170618_132225

Trasa vyjížďky na Afterparty

V sobotu se připravte na tradiční vyjížďku s přestávkou v obci Pavlovice, kde na nás bude čekat přistavený doprovodný vůz s pivem (samozřejmě i nealko). Těšit se můžete na pohodových 30 km jako vždycky.

Na neděli jsme pro Vás připravili novou trasu skalními roklinami kolem malého jeskynního útvaru Psí kostel a skalní brány přes staré ruské vojenské letiště do Ralska s nádherným výhledem na Máchův kraj a Bezděz a přes zaniklou obec Strážov zpět k Máchovu jezeru. Délka: cca 37 km.

Trasu sobotní i nedělní vyjížďky si můžete stáhnout z odkazu níže, rozbalit a nahrát do své GPS navigace, abyste měli jistotu, že se cestou neztratíte.

Trasy obou vyjížděk ke stažení

Finish 1000

Program Afterparty

Zveme všechny závodníky, partnery závodu, pomocníky, rodinné příslušníky i fanoušky z řad veřejnosti na Afterparty po závodě, kde proběhne slavnostní vyhlášení a předání trik finisherům. Afterparty se bude konat 15.–17. září 2017 v Campu Borný u Máchova jezera. Ubytování je možné ve vlastních stanech nebo bungalovech. Kapacita bungalovů je sice velká, přesto v případě zájmu neotálejte s jejich rezervováním přímo přes kontakty Campu Borný (www.campborny.cz). Celý camp je rezervovaný pouze pro nás, proto při rezervaci zdůrazněte, že patříte k Janu Kopkovi a chcete ubytování na afterparty 1000 mil. Místo pro stan není potřeba rezervovat.

Program (časy jsou pouze orientační):

Den Čas Program
Pátek 15. 9. od 17:00 příjezd a ubytovávání účastníků
20:00 hudba, tanec a družení se
Sobota 16. 9. 10:00 společná pohodová vyjížďka všech, zastávka na pivo, svačinu s sebou
do 15:00 návrat
16:00 vyhlášení výsledků soutěží a předání cen
16:20 společné focení organizátorů, pomocníků, dobrovolníků
16:30 slavnostní vyhlášení a předání trik FINISHER
19:00 registrace na závod 2018 a příprava na promítání
20:00 promítání filmu a slideshow z 1000 miles (nejspíš venku)
21:30 hudba, tanec a družení se
Neděle 17. 9. 10:00 možná společná vyjížďka
individuální odjezdy dle potřeby

Těšíme se na shledání!