Seznam přihlášených a pokyny k platbě / List of registered

Registrace proběhla klidně a korektně, seznam přihlášených najdete na odkazu https://registrace.1000miles.cz/seznam-prihlasenych
Šedesátá registrace přišla po 49 vteřinách po spuštění formuláře!

Během 1. ledna provedeme kontrolu registrací, promazaní neplatných registrací a těm platným do 60. místa v pořadí pošleme platební údaje. Po zaplacení zařadíme účastníka do startovní listiny, kterou zveřejníme v nejbližších dnech.

Následně (cca během týdne) oslovíme náhradníky v dalším pořadí seznamu přihlášených.

 


Registration was done correctly, the list of registered can be found at the link https://registrace.1000miles.cz/seznam-prihlasenych

During January 1, we’ll review all registrations, delete invalid registrations, and send the payment details to those in 60th place.

Subsequently, about a week, we will address possible alternates and we will publish the starting list.

Pokyny k registraci / registration instructions

Na odkazu http://www.1000miles.cz/prihlasovani jsou podrobné informace k registracím pro ročníku 2020. 

Přečtěte si důkladně pokyny k registracím a postupujte podle nich. 

Připomínáme, že je důležité čekat před spuštění přímo na stránce s registrací, kde běží odpočet do jejího začátku a poté se automaticky zobrazí formulář, který můžete rovnou začít vyplňovat!


Od the page http://www.1000miles.cz/prihlasovani are instructions for registration to 1000miles Adventure 2020

Please read and follow the registration instructions carefully.

Please note that it is important to wait before starting directly on the registration page, where the countdown runs to its start, and then a form is automatically displayed that you can start filling in immediately!

Zkušební registrace 2020 – aktualizováno

V rámci testování systému a zároveň zkoušky rychlosti vyplnění registračního formuláře pro ročník 2020 uspořádáme ostrý test. Ten proběhne v pátek 27. 12. v 19:00 hod podle stejných pravidel, jako registrace samotná. 

V rámci motivace bude 10. (desátá) a 30. (třicátá) platná registrace po 19:00 přijata do závodu a zařazena do oficiální startovní listiny! V pátek před testem budou vymazány veškeré zkušební registrace, které do té doby provedete a Testovací seznam přihlášených bude vynulován.

————

Zkušební registrace proběhla podle plánu, v daný moment bylo na stránkách bezmála 200 uživatelů, kteří se snažili registrovat. Někomu se to podařilo, u některých uživatelů byla menší prodleva a určitý počet uživatelů systém už nepustil a poslal chybové hlášení. Následně jsme odhalili čím došlo ke zpomalení a pracujeme na opatření pro ostrou registraci. 

Děkujeme všem za spolupráci.

Jak jsme slíbili, 10. a 30. registraci v pořadí (čili ty s číslem 2020010 a 2020030) považujeme za platnou a pánové Robert Klepl a Radovan Grajciar budou zařazení do startovní listiny pro závod.

Články z VELO magazínu

Náš tradiční partner VELO magazín otiskl v posledních číslech články jak o Mílích 2019 a především o vítězce ženské kategorie Denise Skrbkové, tak o plánech na rok 2020 a X. ročník závodu.

Velo_zena_1000_mil_2

Velo_2020mil

 

Afterparty info