Trasa

Od ledna 2011 stále probíhají jednání se správami chráněných území a národních parků, lesními správami, krajskými úřady i vlastníky pozemků. Na některých místech došlo ke změnám trasy. Mezi ty největší patří úsek z Orlických hor po Krkonoše, který byl přesunut severněji. Další velké úpravy proběhly v CHKO Vihorlat, národním parku České Švýcarsko a v Krušných horách. Na některá místa nám nechtějí vydat povolení i přesto, že trasa vede po oficiální nebo doporučené cyklotrase. Věříme, že se nám vše podaří vyřešit ku prospěchu závodu. Teprve po ukončení všech jednání a získání potřebných povolení budeme moci trasu oficiálně uvolnit pro stažení do přístrojů GPS. Proto prosíme závodníky o trpělivost.