Trackery / Trackers

Trackery: i letos jsou povinné trackery, které vám budou vydány na startu závodu. Budeme používat stejnou technologii jako loni, konkrétně se jedná o trackery NC21 od firmy OniSystem, konkrétně https://www.onisystem.cz/ncl21/

Rozměry trackeru jsou 86 x 51 x 30 mm a váha 165 g, tak především „gramaři“ si nechejte dostatek rezervy v batohu 😉

Tracker bude vysílat vaši pozici pouze každých 10 minut, baterie by tak měla vydržet cca 10 dnů na jedno nabití. Nedostanete tedy s sebou nabíječku, ty budou k dispozici v dostatečném počtu na každém CP a zde vám také řeknou, zda je potřeba dobíjet. Většina z vás vystačí na jedno nabití do CP2, tam bude probíhat povinné dobíjení (mělo by stačit cca 2 hodiny) a teoreticky vystačíte až do konce závodu. Pro případ že ne, budou nabíječky i na dalších CP. Pokud váš postup bude tak pomalý, že ani to nebude stačit, dostanete operativně nabíječku a instrukce v průběhu závodu.

Ještě doporučujeme všem, kdo budete mít s sebou „chytrý“ telefon si instalovat pro případ záchranné akce aplikaci Záchranka. Tato může výrazně pomoct záchranářům s vaší lokalizací…

Důrazně pak doporučujeme kvalitní úrazové pojištění, především pak pro zahraničí. Nezapomeňte uvést, že budete provozovat extrémní sport a připojištění záchrany vrtulníkem!

Během následujících dnů zašleme další informace a pokyny, především ohledně organizace checkpointů, startu, dopravy z cíle, možnosti zasílání balíčků apod. Buďte ve střehu!

#1000miles

——————————————————————————————————————–

Trackers: again this year there are mandatory trackers that will be issued to you at the start of the race. We will use the same technology as last year, specifically the NC21 trackers from the OniSystem company, specifically https://www.onisystem.cz/ncl21/

The dimensions of the tracker are 86 x 51 x 30 mm and the weight is 165 g.

The tracker will transmit your position only every 10 minutes, so the battery should last about 10 days on a single charge. So you won’t get a charger with you, they will be available in sufficient numbers on each CP and they will also tell you if you need to recharge. Most of you should get for one charge to CP2, there will be a mandatory recharge (it should be enough for about 2 hours) and theoretically you should get to finish. In case you don’t, there will be chargers in other CPs as well. If your progress is so slow that even that will not be enough, you will get a charger and instructions during the race.

In the coming days we will send you more information and instructions, especially regarding the organization of checkpoints, start, transport from the finish, the possibility of sending packages, etc. Keep in touch!