Stále řešíme otázku absolutního vítěze

I letošní ročník byl poznamenaný vrtochy počasí. To by tak nevadilo, kdybychom kvůli tomu nemuseli přetrasovávat a nemuseli rozdávat časové bonusy. Pokud závod nemá hladký průběh a kdykoli my jako pořadatelé jsme nuceni takto zasáhnout do závodu, ovlivníme tím i při nejlepší vůli jeho regulérnost.

Do toho vstoupily ať vědomé či nevědomé prohřešky závodníků bojující o nejvyšší metu. I tady jsme po vzájemné poradě museli zasáhnout a rozdat penalizace s ohledem na závažnost i na fakt, že se vše snažíme udržet v určitých mezích.

Stejně jako bonusy, tak i penalizace vyvolávají emoce, že jsme tím nebo tím chtěli poškodit toho či onoho. Jsme si vědomi, že pokud má závod hladký průběh s dodržením pravidel, pak jedině tehdy je objektivní. Jakýkoli jiný zásah jeho regulérnost ovlivní.

Víme, že všichni jezdci podali na trase obrovský výkon a obětovali mu mnoho ze svých prostředků a mnoho ze svého času už v přípravě. Podřídili mu možná dokonce část svého života. A ti vpředu se pohybovali na pokraji úplného vyčerpání za ten slastný pocit vítězství. Vzhledem k našim nuceným zásahům a ke spekulacím o regulérnosti závodu jsme se rozhodli neudělit titul „absolutního vítěze“. Připadá nám to v tuto chvíli nejspravedlivější.