Seznam přihlášených a pokyny k platbě / List of registered

Registrace proběhla klidně a korektně, seznam přihlášených najdete na odkazu https://registrace.1000miles.cz/seznam-prihlasenych
Šedesátá registrace přišla po 49 vteřinách po spuštění formuláře!

Během 1. ledna provedeme kontrolu registrací, promazaní neplatných registrací a těm platným do 60. místa v pořadí pošleme platební údaje. Po zaplacení zařadíme účastníka do startovní listiny, kterou zveřejníme v nejbližších dnech.

Následně (cca během týdne) oslovíme náhradníky v dalším pořadí seznamu přihlášených.

 


Registration was done correctly, the list of registered can be found at the link https://registrace.1000miles.cz/seznam-prihlasenych

During January 1, we’ll review all registrations, delete invalid registrations, and send the payment details to those in 60th place.

Subsequently, about a week, we will address possible alternates and we will publish the starting list.