Šest týdnů do startu

Je přesně šest týdnů do startu X. ročníku závodu 1000miles. Obvykle v tuto dobu ladíme poslední detaily, nyní však stále řešíme, jakou bude mít letošní závod (především trasa) podobu. Informace, které jsou v médiích jsou totálně protichůdné a není se o co opřít… Aktuálně to vypadá, že hranice se Slovenskem se otevřou 1., nebo 8. 6, nebo možná 26. 6., eventuálně někdy jindy, či dokonce vůbec! No a pracujte s tím….

Dali jsme tedy hlavy dohromady a rozhodli se takto: počkáme na to, co se stane do konce května, čili ještě týden. Poté se definitivně rozhodneme, kterou z připravených variant pojedeme a 5. 6. v 15:00 (čili přesně měsíc do startu) zveřejníme informaci o tom, která trasa se pojede!

Do té doby ale makáme, jako by se nic nedělo. V nejbližších dnech tak čekejte několik emailů, kde budeme řešit startovní čísla, kontaktní informace, objednávku trackerů atd.

My kromě jiného pracujeme i na podobě letošního filmu. Máme pohromadě tým, ladíme scénář. Rádi bychom se letos vrátili k oblíbeným denním reportům ze závodu, které by doplnili pravidelné „online reportáže“ a fotogalerie na webu závodu. Malou ukázku a „test“ jsme udělali v rámci posledního sezení organizačního týmu v Praze, tak mrkněte zde 😉

ZDE potom najdete startovní listinu pro letošní ročník

—————————————————————————————————————–

 

It is exactly six weeks before the start of the 10th 1000milesAdventure race. Usually at this time we are tuning the last details, but now we are still working on what this year’s race (especially the route) will look like. The information in the media is totally contradictory and there is nothing to rely on… Currently, it seems that the border with Slovakia will open on 1st, or 8th June, or perhaps on 26th June, possibly some other time, or even not at all! Well, work with it….

So we „put our heads together“ and decided like this: let’s wait for what happens by the end of May. Then we will definitely decide which of the prepared variants we will take and on 5 June at 15:00 (ie exactly one month before the start) we will publish information about which route will be taken!

Until then, however, we are working as if nothing has happened. In the coming days expect a few emails where we will deal with start numbers, contact information, order trackers, etc.

Among other things, we are working on the form of this year’s film. We have a team together, we tune the script. We would like to return to the popular daily reports from the race this year, which would complement the regular „online reports“ and photo galleries on the race website. We did a small demonstration and „test“ during the last meeting of the organizational team in Prague, so have a look here – https://youtu.be/2ALr2ndo7TA