Průběh registrace a seznam náhradníků

Od registrací na letošní ročník uběhl měsíc, vše se „utřepalo“, naplnila se startovní listina a tak můžeme trochu bilancovat…

Opět to byla registrace rekordní, ať už do počtu zájemců, tak rychlosti. Kýžený počet 60 registrovaných se naplnil za necelou minutu od půlnoci, takže to chtělo rychlou ruku, ale opět jsme si to sami vyzkoušeli a šlo to! Nicméně během 10 minut dorazilo bezmála 300 přihlášek, takže se prostě na všechny dostat nemůže…

Samozřejmě bylo mezi přihláškami i pár, které jsme z různých důvodů museli smazat a 60 nejrychlejších platných pak dostalo platební údaje.

Samozřejmě jsme si nechali malou rezervu startovních míst, které se zaplnily následně. Několik míst je rezervováno pro partnery závodu, pro partnerské akce a zároveň máme pár míst, které jako pořadatele vždy plníme z náhradníků dle „vlastního výběru“. Obvykle takto „vytáhneme“ několik dívek, aby zjemnily startovní pole.

Letos navíc jsme vyjednali výjimku pro chodce. Tím, že závod jdou vlastní cestou a každý jinak, nebudeme je započítávat do limitů 150 závodníků a mohli jsme tak vzít všechny, kteří se registrovali během 1. ledna. Toto jsme záměrně neavizovali dopředu.

Takže v součtu všeho uvedeného je nyní na startovní listině cca 182 jmen, včetně malé rezervy pro odhlášené. Nyní nezbývá než čekat na další vývoj. Dle zkušeností je „úmrtnost“ před startem 20 až 30 lidí, ale každý rok je odhlašování později, takže se hůř hledají náhradníci. Proto je ve startovní listině větší počet lidí než startovních míst.

Na web závodu nyní umísťujeme kromě startovní listiny i seznam náhradníků (pouze těch přihlášených do 1. 1. 12:00), abyste věděli, jak si stojíte. Nelze však vůbec předvídat, jestli se ještě na někoho dostane, případně na kolik z vás. Pokud dojde k nějakému posunu, zvýrazníme jej v seznamu.

Seznam náhradníků najdete na http://www.1000miles.cz/seznam-nahradniku-2020