Přeprava kol vlakem

Přeprava kol pro účastníky závodu Craft 1000 Miles Adventure je zcela mimořádná akce ze strany Českých drah, neboť kapacita pravidelného vozu pro přepravu kol je ve vlaku Šírava pouze 15 míst. Na žádost organizátorů České dráhy mimořádně zařadily posilový vůz pro přepravu kol, přestože délka soupravy standardně neumožňuje přidat jakýkoli posilový vůz. Z toho důvodu bylo se slovenskými kolegy ZSSK projednáno nezařazení jednoho pravidelného vozu a tím splněny technologické a provozní podmínky vlaku R443 Šírava k přidání posilového vozu na kola.

Tato opatření také vyžadují spolupráci a pochopení ze strany závodníků, kteří byli prostřednictvím organizátora požádáni o včasnější nakládku od 16 do 17 hodin v depu na Praze 4. Stejný model nakládky proběhl i v roce 2011. I přes všechna tato mimořádná opatření činí cena za přepravu kola v úseku Praha – Humenné v posilovém voze pouze 80 Kč.

České dráhy na českém území zabezpečily doprovod vlaku s bezpečnostní agenturou, aby nedošlo k pokusu o vloupání během cesty. Po dohodě s organizátory bude vůz zabezpečen originálními visacími zámky, které dodá organizátor a vůz odemkne zástupce organizátora až v Humenném.

Vzhledem k nestandardní přepravě velkého množství kol převyšující kapacitu vozu, nebudou kola uchyceny na samostatné háky. Závodníci byli požádáni, aby si kola zabezpečili proti odření, poškození součástek kola (lanka, brdy, páčky, přehazovačky) například ochranným plastovým obalem (elastická folie, izaloce na trubky ap.) a k proložení mezi koly doporučujeme použít kartony. Doporučujeme kola umístit například do přepravních kartonových krabic, vaků ap. České dráhy ani ZSSK nezodpovídají za škody vzniklé chybným umístěním kola, které si zabezpečuje závodník sám za asistence organizátora.

Věříme že přeprava účastníků závodu Craft 1000 Miles Adventure bude pohodlná.