Pokyny k registraci / registration instructions

Na odkazu http://www.1000miles.cz/prihlasovani jsou podrobné informace k registracím pro ročníku 2020. 

Přečtěte si důkladně pokyny k registracím a postupujte podle nich. 

Připomínáme, že je důležité čekat před spuštění přímo na stránce s registrací, kde běží odpočet do jejího začátku a poté se automaticky zobrazí formulář, který můžete rovnou začít vyplňovat!


Od the page http://www.1000miles.cz/prihlasovani are instructions for registration to 1000miles Adventure 2020

Please read and follow the registration instructions carefully.

Please note that it is important to wait before starting directly on the registration page, where the countdown runs to its start, and then a form is automatically displayed that you can start filling in immediately!