Doprava balíčků do checkpointů a finishů

CP 1 a CP 3
Pořadatel zajistí dopravu malých balíčků POUZE s bateriemi na CP 1, F500 a CP 3. Na balíček napište zřetelně svou zpáteční adresu a označení checkpointu, na který má být dopraven. Balíčky předáte pořadateli na startu. Místo na přepravu je omezené, proto si vyhrazujeme právo nepřevzít balíčky obsahující jiné věci než baterie.

FINISH 500
Účastníci si mohou poslat balíček s potřebnými věcmi do cíle Finish 500. Organizátor neodpovídá za nedoručení balíčku. Podací lístek si uschovejte. Na balíček napište zřetelně „1000 miles“ a svou zpáteční adresu.

Adresa pro doručení balíčku:

X-Park – 1000 miles
Františkov 124
788 23 Jindřichov
tel: +420 777 639 629 (tento telefon napište na balík i podací lístek)
Česká republika

FINISH 1000
Účastníci si mohou poslat balíček s potřebnými věcmi do cíle FINISH 1000. Organizátor neodpovídá za nedoručení balíčku. Podací lístek si uschovejte. Na balíček napište zřetelně „1000 miles“ a svou zpáteční adresu.

Adresa pro doručení balíčku:

Závod 1000 miles
Bramborárna Třebeň
351 34 Skalná
tel: +420 605 769 470 (tento telefon napište na balík i podací lístek)
Česká republika

Výjimky z posílání balíčku
Cizinci (tedy kromě české a slovenské příslušnosti) nemusí do FINISH 500 a FINISH 1000 posílat své balíčky poštou, těm organizátor případné balíčky na příslušná místa odveze přímo ze stratu.

Pěší účastníci (disciplína Chodci/Běžci) mohou po dohodě předat pořadateli balíky určené na CP 1 a CP 3, které budou obsahovat i jiné věci než baterie. Balíky do obou cílů si posílají individuálně poštou.

Nevyzvednuté balíčky
Doporučujeme, aby si závodníci balíčky zanechané na CP a v cílech vyzvedávali osobně. Za balíčky zanechané na CP neručíme. V případě odstoupení účastníka ze závodu a nevyzvednutí balíčku propadají k využití dalšími závodníky. Nevyzvednuté balíky v cílech se bude organizátor snažit zaslat zpět (po ČR za manipulační poplatek 250 Kč za balík, do zahraničí 250 Kč + poštovné), nebo je přivézt na Afterparty. Nicméně za případnou ztrátu neručíme.