Body pro běžce/chodce

Pravidla závodu pro start v roce 2013 přinesla změnu pro pěší závodníky. Disciplína Chodci/Běžci bude mít nově určeny pouze pevné body, které leží na oficiální trase závodu a kudy musí pěší závodníci projít. Mezi těmito body si mohou volit cestu podle potřeby. Je tedy na každém pěším účastníkovi, zda absolvuje trasu shodnou s ostatními disciplínami, nebo se bude držet turistických chodníků a cestu si zkrátí. Zároveň upozorňujeme, že trasa určená pořadatelem pro bikery a koloběžkáře se snaží vyhýbat nebezpečným místům i cikánským ghettům. Na tyto lokality byste měli brát ohled i při plánování své trasy.

Seznam bodů, které jsou pěší závodníci povinni projít v roce 2013 (prokazují to záznamem GPS):

Č. Označení bodu GPS souřadnice
1 Strihovské sedlo N 48 53.428 E 22 14.933
2 Chata Na Hrešnej N 48 46.788 E 21 11.286
3 Krížna N 48 52.639 E 19 04.696
4 Checkpoint 1 N 48 56.118 E 18 11.119
5 Přechod státní hranice SK/CZ N 49 01.331 E 17 55.885
6 Držkovské polesí N 49 19.903 E 17 50.275
7 Dlouhé stráně N 50 04.302 E 17 09.394
8 Checkpoint 2/Finish 500 N 50 08.013 E 17 00.807
9 Šerlich, Masarykova chata N 50 19.513 E 16 23.125
10 Teplice nad Metují N 50 35.478 E 16 10.215
11 Horní Malá Úpa N 50 44.813 E 15 49.411
12 Jakuszyce N 50 49.199 E 15 26.283
13 Checkpoint 3 N 50 53.205 E 15 05.288
14 Pod Ptačincem N 50 51.559 E 14 36.955
15 Nordkap N 51 03.341 E 14 18.928
16 Děčínský Sněžník N 50 47.589 E 14 06.503
17 Cínovec N 50 44.002 E 13 45.607
18 Klínovec N 50 23.765 E 12 58.097
19 Finish 1000 N 50 10.120 E 12 21.847

 

I pěší účastníci závodu Craft 1000 Miles Adventure se stávají návštěvníky národních parků, a proto jsou povinni dodržovat návštěvní pořádky jednotlivých chráněných území (přikládáme na ně odkazy):
NP Poloniny
NP Slovenský raj
NP Nízké Tatry
NP Veľká Fatra
Krkonošský NP

Na území chráněných krajinných oblastí na Slovensku (Vihorlat, Strážovské vrchy, Biele Karpaty) je zakázaný vjezd a stání s bicyklem mimo cesty a cyklotrasy. Pro přírodní rezervace se zákaz rozšiřuje i na zákaz pro pěší pohybovat se mimo turistické chodníky a také na zákaz tábořit, stanovat, bivakovat a zakládat oheň. Na území CHKO v ČR je zakázáno tábořit a rozdělávat ohně mimo vyhrazená místa (oficiální tábořiště).