Vzhledem k tomu, že situace ve společnosti je dosti nepřehledná a ruší se kolem nás všechno možné (dokonce se řeší, co s akcemi jako olympiáda či ME ve fotbale), je na čase se zamyslet, co s desátým ročníkem akce 1000miles Adventure.

Můžeme si o celé situaci myslet, co chceme, ale to je tak všechno, co můžeme. Bohužel však nezbývá, než se věcem postavit konstruktivně a hlavně s chladnou hlavou. To poslední, co bychom chtěli, je zbytečná debata a komentáře 😉

A teď konkrétně:

Prozatím pracujeme s jedinou variantou. A to, že se letošní Míle uskuteční v plném rozsahu a na kompletních tratích. Do startu je stále více než čtvrt roku a je velmi málo pravděpodobné, že by omezení typu zákaz shromažďování apod. platil i za tak dlouhou dobu. Nicméně jsou tady dvě věci, které by mohly organizaci zkomplikovat a na ty se musíme připravit

  • Vzhledem k nepřehledné situaci si netroufáme předpokládat, jak se nám podaří získat veškerá potřebná povolení. Nejde totiž jen o povolení průjezdů lesy, NP, CHKO, obcemi, ale potřebujeme i samotné povolení konání sportovní akce od krajských úřadů apod. Je toho hodně. No a netušíme, jak se k tomu budou úřady stavět a hlavně jak budou v nejbližší době vůbec pracovat.
  • I kdyby v době startu už nebyl problém s konáním akce jako takové a podařilo se nám ji mít povolenou, otázkou je, jak to bude s možností pohybu přes hranice. Míle totiž jedou přes dva státy a to by mohl být problém.

Máme v hlavě několik variant, jak bychom s nastalou situací naložili. Nicméně v tento moment je předčasné dělat unáhlená rozhodnutí. Proto bychom vás v nyní rádi požádali o trpělivost. Počkejme, co se stane do konce března, na začátku dubna (stále ještě 3 měsíce před startem) vydáme nějaké rozhodnutí.

Každopádně platí, že o Míle nepřijdete, i kdyby měly být třeba jindy, nebo jiné 😉

Díky za pochopení!

———————————-

 

 

The situation in society is quite confusing now and everything is canceling around us (even solving what to do with events such as the Olympics or the European Football Championship). It is time to think about the tenth annual event 1000miles Adventure.

In the meantime, we are working with a single option: 1000Miles 2020 will be held in full and on complete tracks. It is still more than three months to start and it is very unlikely that restrictions such as the ban on collecting etc. will continue to apply for such a long time. However, there are two things that could complicate the organization and we need to prepare for it:

– Given the confusing situation, we do not dare to assume how we can obtain all the necessary permits. It is not only a permit to pass through forests, national parks, villages, but we also need a permit to organize a sporting event from regional authorities, etc. And we do not know how the authorities will approach this and especially how they will work at all in the near future.

– Even if at the time of start there was no problem with the event as such and we managed to have it allowed, the question is how it will be possible to move across borders. Miles run across two countries and that could be a problem.

We have several options in our head how we would deal with the situation. However, at this point it is premature to make hasty decisions. Therefore, we would like to ask you for patience at this time.

Let’s wait until the end of March, and at the beginning of April (still 3 months before the start) we will make a decision.

In any case, you won’t lose the Miles, even if they need to be another time or another way 😉

We wanted to make the tenth year special, so now it is certain that the special will be in more ways!