Organizace startu a info o trackerech

Závodníkům jsme rozeslali mail viz níže s informacemi o organizaci startu a fungování trackerů.

We have sent an email to all competitors with some informations about trackers and organization of start

Protože máme několik dotazů na trackery, jejich fungování apod., tak pár informací. Tracker dostanete se startovním číslem při prezentaci před závodem. Bude plně nabitý a v zásadě s ním není vůbec žádná starost, jen jej umístit někam do batohu či na kolo. Je to malinká krabička, konkrétně to vypadá takto: https://www.onisystem.cz/ncl21/.

Na nejčastější dotaz na výdrž baterie není jednoznačná odpověď. Napoví tabulka zde https://www.onisystem.cz/wp-content/uploads/2017/01/V%C3%BDdr%C5%BE-baterie-trackeru-NCL-21.pdf   pojedeme v režimu „aktivace pohybem“. Takže předpoklad je, že bude potřeba nabíjení cca 1x za 3dny, pokud neplánujete jet bez zastávky, ale to pak zvládnete trasu za tři dny a nemusíte nabíjet vůbec! :-). Nicméně, trackery budeme mít s předstihem a otestujeme je a budeme schopni dát na startu přesnější odpovědi na případné dotazy.

Ovládání není potřeba žádné, tracker nemá tlačítka, světýlka ani nic jiného. Ovládat se dá teoreticky pomocí aplikace v chytrém telefonu, ale není to potřeba.

Případné další dotazy vám zodpovíme na startu, nebo klidně piště mailem.

A ještě jedna věc. Chceme věřit, že mílaři jsou poctiví lidé a nebudeme vybírat žádnou zálohu, abychom pak složitě neřešili její vracení. Navíc trackery dáváme jako povinné a nebylo by to úplně fér. Nicméně je potřebujeme po skončení Mílí zpět!!! Pokud dojedete závod, vrátíte jej v cíli, pokud zabalíte na CP, vraťte prosím tam. Pokud vzdáte kdekoli, poprosíme vás o jeho zaslání zpět. Předem děkujeme 😉

 

Další dotazy jsou na organizaci startu a předstartovní proces. Start závodu je plánován na neděli 1.7. 15:00hod z náměstí obce Hranice v Čechách. Doporučujeme si řešit a dohledat dopravu na start s předstihem, na FB běžela rozsáhlá diskuse na toto téma a různí účastníci si tam nabízejí spolujízdu, lze tedy využít i toto.

Prezentovat do závodu (tzn. podepsat prohlášení, vyzvednout startovní číslo, tracker a vše potřebné) bude možné od cca 18hod v sobotu 30.6. Nejzazší termín je pak v neděli ve 14:00.

Na startu je možnost přespat v tělocvičně v noci ze soboty na neděli. Jedná se o nouzové hromadné spaní v sokolovně, nicméně možnost je. Bude to za drobný poplatek.

V restauraci v rámci sokolovny pak je možnost stravy. Jednak pro spící je možnost snídaně. Prostě jen nějaká obložená mísa a pečivo, ale lepší než nic. V sobotu večer a neděli poledne pak připraví buď grilované maso, popřípadě nově mají pece a prý výbornou pizzu 🙂 Nicméně, aby se na nás mohli připravit a nestalo se, že hodně zbyde, nebo naopak pochybí, požádali nás o přibližné počty zájemců o jídlo.

Proto jsem připravil formulář viz https://goo.gl/forms/QcaXWQVttJOE2Zwl2 a poprosím vás o jeho vyplnění. Jednak zda plánujete přijet už v sobotu a budete řešit večeři, jestli budete mít zájem o snídani a zda budete v místě jíst v neděli před startem. Není to závazná objednávka, jen pro přehled… Pokud nic z toho nechcete, pak není potřeba vyplňovat formulář (ale ne že pak sežerete jídlo těm, kdo ho vyplnili :-)).

 

Pojištění – důrazně doporučujeme účastníkům si vyřešit nějaké pojištění, především pak jako „cestovní“, protože se budete pohybovat pravděpodobně i v zahraničí. Přece jen se může stát cokoli a zásahy v horách apod. mohou být nákladné.

 

There is some information regarding the trackers:

You will get the tracker with the start number in the pre-race presentation. It will be fully loaded and basically with no worries, just putting it in a backpack or on bike. It’s a small box, it looks like this: https://www.onisystem.cz/ncl21/.

The most frequently asked question about battery life is not an easy answer. Here is the table: https://www.onisystem.cz/wp-content/uploads/2017/01/V%C3%BDdr%C5%BE-baterie-trackeru-NCL-21.pdf, we will go in „aktivace pohybem“ („motion activation“) . So the assumption is that you will need to charge about once in 3 days. However, we will have trackers in advance and test them and we will be able to give more precise answers to your questions.

Tracker is very easy-going, it has no buttons, lights or anything else. You can use the smartphone application to control it, but it is not necessary.

If you have any further questions, we will answer you at the start or by email.

And one more thing. We want to believe that the competitors are honest people and we will not collect any advance payment. But we need them back after the race. If you finish the race, you will return it to the finish 500 or 1000. If you give up on the CP, please return there. If you give up anywhere, we kindly ask you to send it back to us. Thank you in advance 😉

Other questions are on start organization and pre-start process. The start of the race is scheduled for Sunday 1 st July at 3 p.m. o´clock from the square of the village of Hranice v Čechách.

Presenting to the race (ie signing a statement, picking up the start number, tracker and everything needed) will be possible from about Saturday 30th June after 6 p.m. The deadline is then on Sunday at 2 p.m.

There is a chance to sleep at the gym hall from Saturday to Sunday. This is an emergency mass sleeping. There will be a small fee.

There is a possibility to get a meal in the restaurant. On Saturday evening and Sunday noon they are able to prepare some grilled mea tor pizza, but they would like to know in advance, how many pieces they should prepare. They can also prepare some small breakfast (bread, ham, cheese…)

 

Therefore, we have prepared the form, see viz https://goo.gl/forms/QcaXWQVttJOE2Zwl2 and I will ask you to fill it out. Whether you plan to arrive already on Saturday and you will have dinner, whether you are interested in breakfast and whether you are going to eat on Sunday before the start. It’s not a binding order, just for an overview … If you do not want to do it, then you do not have to fill out the form (but not that you eat the food for those who filled it out). 🙂

 

– we strongly recommend to the participants to have any health insurance during the race.