Poslední bikeři v cíli

Dnes do cíle dorazili poslední bikeři, 70letý Zdeněk Martínek a Ryan Long z USA. Honza Kopka protáhl působení v cíli o dva dny, aby si s nezdolným Zdeňkem Martínkem a Ryanem potřásl rukou. Podle ujetých kilometrů z minulých dnů počítal, že oba dojedou k večeru a tak jel prozkoumat cesty v okolí pro příští rok. Oba však neočekávaně zrychlili. Když Zdeněk dojel do cíle, chvíli čekal, zjistil kdy mu jede vlak a pak na něj vyrazil. Deset minut poté nachází Honza Kopka samotného Ryana, jak sedí v cíli a čeká…

Na trase zůstává poslední bojovník – chodec Karel Hána, dnes se hlásil z Jizerských hor.
78 závodníků úspěšně dorazilo do cíle 1000 mil.
39 závodníků se rozhodlo skončit v polovině trati.
34 závodníků závod z různých příčin nedokončilo.

Organizátoři děkují Pepíkovi Dušákovi a celé jeho rodině za propůjčení jejich chaloupky v cíli 1000 mil. Dále všem dobrovolníkům, nadšencům tvořícím neoficiální checkpointy a dalším dobrým lidem, kteří závodníkům na trase pomohli, ať už to bylo jakkoliv.

 

Z centrály Jana Novotná