Manželky, čtěte!

Pavel Matys dnes dojel do cíle, posledních 28 hodin bez spánku, nonstop. Těšil se a pospíchal za manželkou. Během závodu měl výročí svatby. Manželka v ten den našla před domem 13 růží a dnes na něj přímo v cíli čekala. Na Ondřeje Klečku v cíli čekaly 2 dcery a syn s manželkou a na Martina Karáska také jeho žena. Téma rodiny je ve večerních SMS často zmiňované. Proto krátká teorie:
Slečny se zakoukají do fešných dobrodruhů a pak k nim vzhlížejí, obdivují je a jsou na ně pyšné. Následuje většinou svatba a moudré ženy přecházejí do další fáze. I přesto, že je spousta starostí s rodinou, podporují i nadále své muže. Moudré ženy totiž ví, že existuje krize středního věku a tuší, že dobrodruhům se vyhýbá. Moudří dobrodruzi naopak neberou takovou podporu jako samozřejmost a když jsou doma, snášejí svým ženám modré z nebe…
Po závodě se účastníci dělí na ty, kteří plánují účast na dalším ročníku a na ty, kterým jeden takový zážitek stačil. S názorem obou skupin ještě jednou zatřese Afterparty. Oficiální vyhlášení vítězů (všech finisherů 500 a 1000 mil) je zároveň jediné místo, kde se mohou Mílaři přednostně přihlásit na další ročník. Všichni budou už odpočatí a euforie z prožitého dobrodružství bude působit.
Aby závodníci věděli, jak se na nich podepsaly uplynulé dny extrémního výkonu, zaznamenává se jim pro zajímavost změna váhy a procento tělesného tuku. Zatím nejvíce ztratil na váze (8 kg) Lukáš Konečný. Naopak štíhlý Sven Drese, který závod stihl pod 10 dní, přibral 3 kg. Největší úbytek tělesného tuku (5,5 %) se ukázal u Míši Laifertové, vítězky mezi ženami.
Do cíle dnes přijelo 12 borců. Pokud měli na závod 14denní dovolenou, zítra je čeká práce. Celkem je v cíli ve Skalné 50 závodníků. Pro cíl 500 mil se zatím rozhodlo 37 startujících. Doposud závod vzdalo 34 lidí, většinou ze zdravotních důvodů. Velmi výrazný je fakt, že kdo vydrží první týden, má velkou naději na úspěch. Statistika říká, že první týden závodu vzdalo 18 lidí, za posledních 5 dní pouze 3 jedinci.

Z centrály Jana Novotná